ฐานข้อมูลส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP

ชื่อสามัญ  Galanga, Greater Galangal, False Galangal

ชื่อวิทยาศาสตร์  Alpinia galanga (L.) Willd.

วงศ์ ZINGIBERACEAE เช่นเดียวกับกระชาย กระชายดำ กระชายแดง กระวาน กระวานเทศ ขิง ขมิ้น เร่ว เปราะป่า เปราะหอม ว่านนางคำ และว่านรากราคะ

ชื่อท้องถิ่นอื่น สะเอเชย เสะเออเคย (แม่ฮ่องสอน), ข่า ข่าใหญ่ ข่าหลวง ข่าตาแดง ข่าลิง ข่าหยวก (ภาคเหนือ), ข่าหลวง (ภาคเหนือ-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), กฎุกกโรหินี (ภาคกลาง)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ลำต้น :-  
ลำต้นสูงประมาณ 1.5 - 2 เมตร มีลำต้นอยู่ใต้ดิน (เหง้า) เป็นพืชล้มลุก
ใบ :-  
เป็นใบเดี่ยวเรียงสลับรูปใบหอก รูปวงรีหรือเกือบขอบขนานกว้าง 7 - 9 เซนติเมตร ยาว 20 - 40 เซนติเมตร  
ดอก :-  
ออกเป็นช่อ ซึ่งจะออกที่ยอดดอกย่อยขนาดเล็ก กลีบดอกสีขาว โคนติดกันเป็นหลอด สั้นๆ ปลายแยกเป็น 3 กลีบ กลับใหญ่ที่สุดมีริ้วสีแดงใบประดับรูปไข่

ผล :-  
มีลักษณะกลมโต ขนาดเท่าเม็ดบัวเมื่อแก่จะมีสีดำและเม็ดเล็กๆ อยู่ภายในมีรสขมเผ็ดร้อน

ส่วนที่ให้สี :-  
คือ ราก

สีที่ได้ :-  
สีแดง  
วิธีการย้อมสี :-