ฐานข้อมูลส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP

             (ที่มา : http://kasetthaiway.songkhlahealth.org/paper/11)             

          แฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง (Compiled File) เรื่อง น้ำส้มควันไม้ (Wood Vinegar) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องน้ำส้มควันไม้ (Wood Vinegar) อาทิ กระบวนการทำน้ำส้มควันไม้ การใช้และประโยชน์ของน้ำส้มควันไม้ เป็นต้น ซึ่งข้อมูลในแฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่องนี้ได้รวบรวบเอกสารฉบับเต็มของวารสารภาษาไทย เและกฤตภาค ที่ให้บริการในสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่ ปี 2521 เป็นต้นไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแฟ้มประมวลสารสนเทศพร้อมใช้อันจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการและเผยแพร่สิ่งพิมพ์ดังกล่าวฯ ให้มีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า

 

 

Attachments:
URLFile size
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF63/CF63(A1).pdf)เตาเผ่าถ่านขนาด 200 ลิตร ได้ถ่านและน้ำส้มควันไม้1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF63/CF63(A2).pdf)เรียนรู้เทคนิคการผลิตน้ำส้มควันไม้ไล่แมลง1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF63/CF63(A4).pdf)การทำเตาเผาถ่านด้วยถัง 200 ลิตร และการเก็บน้ำส้มควันไม้1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF63/CF63(A5).pdf)มารู้จักน้ำส้ทควันไม้กันเถอะ1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF63/CF63(A6).pdf)น้ำส้มควันไม้ ของดีควรใช้ สจส. เผยแพร่ความรู้1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF63/CF63(A7).pdf)เก็บน้ำส้มควันไม้เพิ่มได้เท่าตัวด้วยเครื่องเก็บที่สร้างการควบแน่น1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF63/CF63(A8).pdf)เครื่องผลิตถ่านและเก็บน้ำส้มควันไม้แบบ High Speed ปราศจากควันบ้า 1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF63/CF63(A9).pdf)เตาเผาถ่านขาวอัตโนมัติ ประสิทธิภาพสูง ผลิตถ่าน 1000 องศา1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF63/CF63(A10).pdf)เตาเผาถ่านลอยฟ้า ควบคุมอากาศ กักเก็บความร้อน ผลิตถ่านและน้ำส้มควันไม้1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF63/CF63(A11).pdf)สูตรอาหารปลอดยาผสม ถ่านขาวและน้ำส้มควันไม้กลั่น สร้างพลานามัยไก่ไข่และไก่เนื้อ1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF63/CF63(A12).pdf)เตาเผาถ่านประสิทธภาพสูง ได้ทั้งถ่านแลพน้ำส้มควันไม้1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF63/CF63(A13).pdf)ผลิตน้ำส้มควันไม้ให้ได้คุณภาพดี ที่ มทร.ล้านนา1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF63/CF63(A14).pdf)น้ำส้มควันไม้ (Wood vinegar)1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF63/CF63(A15).pdf)น้ำส้มควันไม้จากการเผาถ่าน ใช้ผลิตปุ๋ย-สารขับไล่แมลงในสวน1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF63/CF63(A16).pdf)ประโยชน์สารพัดจากน้ำส้มควันไม้1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF63/CF63(A17).pdf)ไปดูการผลิตน้ำส้มควันไม้แบบง่ายๆ ของลุงเฮง ลิ้มศุภรัตน์ จ.สิงห์บุรี1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF63/CF63(A18).pdf)มหัศจรรย์น้ำส้มควันไม้1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF63/CF63(A19).pdf)เตาถ่านชนิดอบเร่งประหยัดพลังงาน พร้อมผลิตน้ำส้ใควันไม้1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF63/CF63(A20) .pdf)น้ำส้มควันไม้ (Wood Vinegar)1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF63/CF63(A21).pdf)การประยุกต์ใช้น้ำส้มควันไม้ เพื่อการผลิตพืชอินทรีย์1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF63/CF63(A22).pdf)เผาถ่านได้น้ำส้มควันไม้ ที่บางละมุง1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF63/CF63(A23).pdf)รู้ไว้ได้ประโยชน์กับน้ำส้มควันไม้1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF63/CF63(A24).pdf)การใช้ประโยชน์น้ำส้มควันไม้ในการเกษตร1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF63/CF63(A25).pdf)บอกเล่า 90 เรื่องวิทยาศาสตร์ ตอนน้ำส้มควันไม้1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF63/CF63(A26).pdf)น้ำส้มควันไม้ ผลพลอยได้จากการเผาถ่านที่มากด้วยคุณค่า1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF63/CF63(A27).pdf)ประโยชน์และวิธีการใช้น้ำส้มควันไม้1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF63/CF63(A28).pdf)น้ำส้มควันไม้จากขี้ผึ้งไม้ยาง1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF63/CF63(A29).pdf)น้ำส้มควันไม้สำหรับการเพาะปลูก1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF63/CF63(A30).pdf)ประโยชน์ของถ่านและน้ำส้มควันไม้ จากประสบการณ์ของพ่อสิงห์ อ่อนพันธ์1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF63/CF63(A31).pdf)งานทดลองเทคนิคการตกแต่งงานศิลปะ ด้วย..น้ำส้มควันไม้ (การรมควัน)1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF63/CF63(A32).pdf)อนันต์ สังข์ศิริ เกษตรกรคนเก่ง กับ น้ำส้มควันไม้ ราคาถูก1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF63/CF63(A33).pdf)มอ. ต่อยอดเครื่องผลิตน้ำส้มควันไม้ ได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพดีขึ้น1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF63/CF63(ฺB1).pdf)ผลของชนิดน้ำส้มควันไม้ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตขิงข้าวพันธุ์ไม่ไวต่อช่วงแสง1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF63/CF63(C1).pdf)น้ำส้มควันไม้ ภูมิปัญญาชาวบ้านใช้ไล่แมลง พืชผักสดงาม-ทดแทนสารเคมีสู่ฟู้ดเซฟตี้1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF63/CF63(C2).pdf)เครื่องผลิตน้ำส้มควันไม้ผลงานนักวิจัย มอ.1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF63/CF63(C3).pdf)น้ำส้มควันไม้ภูมิปัญญาชาวบ้าน ขับไล่ศัตรูพืชด้วยวิธีง่ายๆ แต่ได้ผลชะงัด1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF63/CF63(C4).pdf)'น้ำส้มควันไม้' ผลิตภัณฑ์ลดการใช้สารเคมี1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF63/CF63(5).pdf)'น้ำส้มควันไม้' งานวิจัย มข. เพิ่มผลผลิตการเกษตร1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF63/CF63(C6).pdf)น้ำส้มควันไม้ สารป้องกันศตรูพืชไล่แมลง ภูมิปัญญาของเกษตรกรไทย1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF63/CF63(C7).pdf)น้ำส้มควันไม้ 'ยูคาลิปตัส' กำจัดเชื้อรา 'มะม่วง' ชะงัด1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF63/CF63(C8).pdf)ปรับใช้น้ำส้มควันไม้ในนาข้าว ช่วยลดต้นทุน-ผลผลิตต่อไร่สูง1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF63/CF63(C9).pdf)น้ำส้มควันไม้ ภูมิปัญญาชาวบ้านสร้างสารอินทรีย์1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF63/CF63(C10).pdf)'วิศวะ มอ.' สร้างเครื่องต้นแบบ ผลิตน้ำส้มควันไม้จากขี้เลื่อย1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF63/CF63(C11).pdf)น้ำส้มควันไม้ ภูมิปัญญาชาวบ้านสร้างสารอินทรีย์ มติชน1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF63/CF63(D1).pdf)การใช้ประโยชน์จากน้ำส้มควันไม้และถ่านในการเกษตร1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF63/CF63(D2).pdf)การทำน้ำส้มควันไม้1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF63/CF63(D3).pdf)น้ำส้มควันไม้1 kB