ฐานข้อมูลส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP

 

           แฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง (Compiled File) เรื่อง แชมพู (Shampoo) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องแชมพู (Shampoo) อาทิ แชมพูชนิดต่างๆ การทำแชมพูสระผม ยาสระผมสูตรสมุนไพร ความเป็นกรด-ด่างในน้ำยาสระผม เป็นต้น ซึ่งข้อมูลในแฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่องนี้ได้รวบรวบเอกสารฉบับเต็มของวารสารภาษาไทย เและกฤตภาค ที่ให้บริการในสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่ ปี 2521 เป็นต้นไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแฟ้มประมวลสารสนเทศพร้อมใช้อันจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการและเผยแพร่สิ่งพิมพ์ดังกล่าวฯ ให้มีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า

 

Attachments:
URLFile size
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF24/CF24_A10.pdf)แชมพูว่านหางจรเข้762 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF24/CF24_A11.pdf)อิทธิพลของสารบางชนิดที่มีผลต่อฟองของสารลดแรงตึงผิว5165 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF24/CF24_A12.pdf)ชนิดของแชมพูและข้อแนะนำการใช้741 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF24/CF24_A13.pdf)ชนิดของแชมพูและข้อแนะนำการใช้ (บทความโดยกรมการคุ้มครองผู้บริโภค)586 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF24/CF24_A14.pdf)แชมพูใบมะเย้ย สมุนไพรประจำท้องถิ่น OTOP ชุมชนบ้านพระเกิด จ.น่าน812 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF24/CF24_A15.pdf)เชื่อไหมผักบำรุงเส้นผม591 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF24/CF24_A16.pdf)แชมพูขจัดรังแค531 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF24/CF24_A17.pdf)แชมพูฉลากเขียวเพื่อสุขภาพผมและสิ่งแวดล้อม382 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF24/CF24_A19.pdf)แชมพูธรรมชาติ1209 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF24/CF24_A2.pdf)สูตรสมุนไพรสำหรับสระผม เคล็ดลับผมงามของสาวไทย1586 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF24/CF24_A20.pdf)แชมพู วิวัฒนาการและส่วนผสม2172 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF24/CF24_A20.pdf)แชมพู วิวัฒนาการและส่วนผสม2172 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF24/CF24_A21.pdf)แชมพูสมุนไพร สินค้าเด่นของกลุ่มแม่บ้านสงขลา1805 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF24/CF24_A22.pdf)บริการตอบคำถามทางเทคนิควิชาการแผนใหม่ แชมพูสระผม231 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF24/CF24_A23.pdf)บทความ แชมพู685 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF24/CF24_A24.pdf)แชมพูสระผม2531 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF24/CF24_A25.pdf)น้ำยาสระผม 1435 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF24/CF24_A26.pdf)มาตรฐานน่าสนใจประจำฉบับ แชมพู (มอก. 162-2541)514 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF24/CF24_A27.pdf)ป้าจันทร์ จิตจง มือหนึ่งทำแชมอัญชันของแท้ที่คลองพระอุดม3101 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF24/CF24_A28.pdf)การเทียบผลวิเคราะห์ฟอร์มาลดีไฮด์ในแชมพูระหว่างห้องปฏิบัติการ2289 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF24/CF24_A29.pdf)รอบรั้วมหานคร ผลิตภัณฑ์สมุนไพร1095 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF24/CF24_A3.pdf)ผลิตภัณฑ์แชมพูและครีมนวดผมอาโวคาโด เสริมรายได้853 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF24/CF24_A30.pdf)แชมพูกับปัญหาผมร่วง1156 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF24/CF24_A31.pdf)ธรรมชาติของเส้นผม และความเข้าใจขั้นพื้นฐานเรื่องแชมพู3873 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF24/CF24_A32.pdf)สารพัดแชมพูเลือกอย่างไร694 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF24/CF24_A33.pdf)สมุนไพรใกล้ตัว มะกรูด&มะนาว1119 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF24/CF24_A33.pdf)มะกรูด&มะนาว0 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF24/CF24_A34.pdf)มะกรูดสระผมสวนเดือนเคียงดิน แชมพูสมุนไพรแท้ๆ ที่ปราศจากสารเคมี0 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF24/CF24_A35.pdf)ยาสระผม น้ำยาล้างจาน ผลิตเพื่อลดค่าใช้จ่ายที่บ้านใหม่0 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF24/CF24_A36.pdf)ยาสระหัวสูครธรรมชาติ0 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF24/CF24_A37.pdf)เรื่องน่ารู้ของเส้นผม0 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF24/CF24_A38.pdf)การบำรุงรักษาเส้นผมและหนังศีรษะ ด้วยมะกรูด มะนาว ว่านหางจระเข้ ตะไคร้0 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF24/CF24_A39.pdf)แชมพู0 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF24/CF24_A4.pdf)ผลการวิจัย การตรวจหาวัตถุกันเสียในผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอางที่มีจำหน่ายในประเทศไทย1513 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF24/CF24_A40.pdf)วิวัฒนาการของแชมพู0 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF24/CF24_A41.pdf)เมื่อเด็กอยากทำแชมพูว่านหางจระเข้0 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF24/CF24_A42.pdf)กลุ่มอาชีพผลิตน้ำยาเอนกประสงค์บ้านโนนเหลี่ยม เลือกสรรค์วัตถุดิบพื้นบ้าน ฯ0 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF24/CF24_A43.pdf)บทความวิทยุกระจายเสียง วิวัฒนาการของแชมพู0 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF24/CF24_A45.pdf)เทคนิควิทยาศาสตร์ วิวัฒนาการของแชมพู0 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF24/CF24_A45.pdf)แชมพูสมุนไพรสด0 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF24/CF24_A46.pdf)แชมพูมะกรูด ทำเองขายเอง อาชีพเสริมของนายตำรวจ แห่งสวนรื่นฯ0 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF24/CF24_A47.pdf)อันตรายแฝง เบื้องหลังความเงางามของเส้นผม0 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF24/CF24_A48.pdf)ความเป็นกรด-ด่าง ในน้ำยาสระผม0 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF24/CF24_A49.pdf)แชมพู...สมุนไพร0 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF24/CF24_A50.pdf)ผมสวยด้วยสมุนไพร0 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF24/CF24_A51.pdf)วิธีกำจัดยุง ด้วยน้ำยาล้างจาน ผงซักฟอก แชมพู 0 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF24/CF24_A52.pdf)ม.ศรีปทุม คิดค้นเครื่องผลิตแชมพูแะครีมนวดผมอโวคาโด0 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF24/CF24_A53.pdf)แชมพู+ครีมนวดผมดอกอัญชัน ทำใช้เองได้ ทำขายกำไรดี0 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF24/CF24_A54.pdf)ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากอโวกาโด กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านขนิลเหนือ จ.เชียงใหม่0 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF24/CF24_A55.pdf)สมุนไพรแปรรูปเพื่อความงามและสุขภาพ0 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF24/CF24_A56.pdf)ใช้แชมพูหรือครีมนวดเสื่อมสภาพอาจมีเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อน ! 0 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF24/CF24_A6.pdf)การทำสบู่และแชมพูสมุนไพร4651 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF24/CF24_A7.pdf)การทำแชมพูธรรมชาติ (Natural Shampoo Makimg)5761 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF24/CF24_A8.pdf)แชมพูใบหมี่ รักษาผมร่วง ช่วยให้ผมดกดำ2382 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF24/CF24_A9.pdf)สบู่ก้อน สำหรับสระผม แชมพูธรรมชาติที่ใครๆ ก็ทำได้1103 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF24/CF24_B1.pdf)มติชน การเลือกใช้แชมพูสระผม0 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF24/CF24_B2.pdf)แชมพู-ครีมนวดสูตรใหม่ จากข้าาวเจ้า0 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF24/CF24_B3.pdf)แชมพูสูตร 'ข้าวเจ้าหอมนิล'0 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF24/CF24_B4.pdf)ดอกกระดังงายาสระผม สูตรสมุนไพรเพื่อคนไทย0 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF24/CF24_B5.pdf)สมุนไพรไทยๆ ใกล้ตัว ทำแชมพู-ครีมนวดผม0 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF24/CF24_B6.pdf)แนะนำแชมพูใช้เองสูตรว่านหางจระเข้0 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF24/CF24_B7.pdf)เซรั่มบำรุงผมจาก 'ใบหมี่' ผลิตภัณฑ์สมุนไพร-โกอินเตอร์0 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF24/CF24_B8.pdf)ใช้น้ำยาล้างจาน ผงซักฟอก แชมพู กำจัดยุง0 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF24/CF24_B9.pdf)อย. ชี้อันตรายแชมพูย้อมผม ใช้บ่อยคัน 'เป็นผื่น' แดงบวม0 kB