ฐานข้อมูลส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP

 

 

 

              แฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง เรื่อง ขนมจีน (Thai Rice Noodle) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับขนมจีน ฯลฯ ซึ่งข้อมูลในแฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่องนี้ได้รวบรวมเอกสารฉบับเต็มของบทความทั่วไปจากวารสาร เอกสารจากการวิจัย อินเตอร์เน็ต และกฤตภาค (ข่าว) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการและเผยแพร่สิ่งพิมพ์ดังกล่าวฯ ให้มีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า แฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่องฉบับนี้ได้กำหนดขอบเขตการสืบค้นภายใต้หัวเรื่อง ดังนี้ - ขนมจีน

Attachments:
URLFile size
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF92/CF92(A1).pdf)ขนมจีนอบแห้ง เอกลักษณ์ไทยเพื่อการส่งออก1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF92/CF92(A2).pdf)เครื่องทำขนมจีนไฮเทค ภูมิปัญญาชาวบ้านผสานเทคโนโลยี1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF92/CF92(A3).pdf)การศึกษาคุณภาพขนมจีนทางจุลชีววิทยา1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF92/CF92(A4).pdf)การศึกษาคุณภาพทางจุลชีววิทยาของขนมจีนและการทำลายจุลินทรีย์ในขนมจีน1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF92/CF92(A5).pdf)ขนมจีนกรอบซอสเขียวหวาน ของว่างจากเศษขนมจีน1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF92/CF92(A7).pdf)ขนมจีนแป้งหมักแหลมงอบ1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF92/CF92(A8).pdf)ขนมจีนสดและขนมจีนอบแห้ง1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF92/CF92(A11).pdf)ขนมจีนแห้งจากข้าวขึ้นน้ำ1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF92/CF92(A13).pdf) ม. เกษตรฯ พัฒนาขนมจีนอบแห้งและน้ำยาผงกึ่งสำเร็จรูปโกอินเตอร์1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF92/CF92(A14).pdf)เครื่องผลิตขนมจีนไฮเทคผลงานเพื่อชาวบ้าน1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF92/CF92(A15).pdf)เชื้อโรคอาหารเป็นพิษในขนมจีน1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF92/CF92(A16).pdf)ขนมจีน1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF92/CF92(A18).pdf)การใช้แป้งลูกเดือยในการทำขนมจีน1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF92/CF92(A19).pdf)เส้นขนมจีนอบแห้งของ มก.1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF92/CF92(A21).pdf)ขนมจีนมหัศจรรย์ปรุงสำเร็จด้วยหม้อหุงข้าวอร่อย สะดวก ประหยัด1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF92/CF92(B1).pdf)การศึกษาแบคทีเรียจากกระบวนการผลิตขนมจีนที่สร้างสารยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียชนิ1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF92/CF92(B2).pdf)คุณลักษณะทางเคมีและกายภาพของข้าวหักที่ใช้ในการทำ ขนมจีน1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF92/CF92(B3).pdf)รายงานการวิจัย เรื่อง เครื่องผลิตเส้นขนมจีนในขั้นตอนเดียว1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF92/CF92(B4).pdf)การเปลี่ยนแปลงของปริมาณจุลินทรีย์ และความสัมพันธ์ต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำตาลแล1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF92/CF92(B5).pdf)การทดแทนข้าวขาวด้วยข้าวกล้องและข้าวกล้องงอกใน ขนมจีนแป้งหมัก1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF92/CF92(B6).pdf)ความพร้อมของสถานที่ผลิตขนมจีนในการปฏิบัติตามมาตรฐานสุขลักษณะทั่วไป1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF92/CF92(B8).pdf)การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมจีนทอด1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF92/CF92(B9).pdf)ผลิตภัณฑ์ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF92/CF92(C1).pdf)ขนมจีนอบแห้ง 'ข้าวหอมนิล' ผลิตภัณฑ์เพิ่มค่าข้าวไทย1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF92/CF92(C2).pdf)ขนมจีนแห้ง 7 สี สุดยอดภูมิปัญญาไทย1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF92/CF92(C3).pdf)ขนมจีนแห้ง 'น้ำข้าวหอมนิล' เพิ่มมูลค่าข้าวชาว 'โคกสว่าง'1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF92/CF92(C4).pdf)'ขนมจีนแห้ง' วิจัยส่งออก1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF92/CF92(C5).pdf)เครื่องโรยเส้นขนมจีนฝีมือนักศึกษาช่างสุโขทัย1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF92/CF92(C6).pdf)ขนมจีนแป้งหมัก1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF92/CF92(C7).pdf)ต่อยอดงานวิจัย 'ขนมจีนแห้ง-น้ำยาผง' นวัตกรรมเด่นผลงาน ม.เกษตรศาสตร์1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF92/CF92(C8).pdf)ผลตรวจวิเคราะห์ขนมจีน1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF92/CF92(C9).pdf)น้ำยาผงกึ่งสำเร็จรูปความสำเร็จอีกขั้นของนักวิจัยไทย1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF92/CF92(C10).pdf)เส้นขนมจีนสมุนไพรเมนูใหม่อาหารเพื่อสุขภาพ1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF92/CF92(C11).pdf)สถานเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพขยายขอบเขตสร้างระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานขนมจีนแพร่1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF92/CF92(C12).pdf)หนุนปลูกสาหร่ายบำบัดน้ำเสียแก้น้ำเน่าได้ผล-รักษ์สิ่งแวดล้อม1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF92/CF92(D1).pdf)อันตราย!! พบ “ขนมจีน” ใส่สารกันบูดเกินมาตรฐาน ชง อย.บังคับออกฉลาก1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF92/CF92(E1).pdf)มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนขนมจีน1 kB