ฐานข้อมูลส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP

Notice: Trying to get property of non-object in D:\xampp\htdocs\otopinfo\modules\mod_menu\helper.php on line 36

Notice: Trying to get property of non-object in D:\xampp\htdocs\otopinfo\modules\mod_menu\helper.php on line 44

Notice: Trying to get property of non-object in D:\xampp\htdocs\otopinfo\modules\mod_menu\mod_menu.php on line 19

     

 

     

 

วันที่ 19-21 กันยายน 2561 กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ดร. จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมทีมงานลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินภายใต้โครงการยกระดับสินค้า OTOP ในจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พัฒนาคุณภาพการผลิตของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ผ้าทอ และ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร รวมทั้งให้คำปรึกษาเชิงลึกแล้วจำนวน 14 กลุ่มในเขต อ.หนองหส์ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ และ อ.พุทไธสง
                 ในการติดตามครั้งนี้พบว่าผู้ประกอบการได้มีการพัฒนาการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดย นางเกษร ประทุม กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม กล่าวว่า "ก่อนที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จะเข้ามาส่งเสริมนั้น ชุมชนมีการทอแบบพื้นบ้าน ไม่ทราบความต้องการรูปแบบผลิตภัณฑ์ และไม่มีึความรู้ด้านการตลาด เมื่อมีโครงการของกรมวิทยาศาสตร์บริการได้นำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามา ทำให้ได้มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานของผ้าทอ เทคนิคในการฟอกย้อมด้วยสีธรรมชาติ และได้ถ่ายทอดความรู้ขยายไปยังสมาชิก ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น ลดค่าใช้จ่ายในการผลิต ผ้าไหมทอมือที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตามที่ตลาดต้องการ ทุกวันนี้ยอดจำหน่ายก็เพิ่มมากขึ้น มีลูกค้าเพิ่มมีรายได้เพิ่มขอขอบคุณกรมวิทยาศาสตร์บริการและคณะจากอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะ"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ข่าว/ภาพ : ธนากร ปัญญาฤดีพร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี