ฐานข้อมูลส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP

Notice: Trying to get property of non-object in D:\xampp\htdocs\otopinfo\modules\mod_menu\helper.php on line 36

Notice: Trying to get property of non-object in D:\xampp\htdocs\otopinfo\modules\mod_menu\helper.php on line 44

Notice: Trying to get property of non-object in D:\xampp\htdocs\otopinfo\modules\mod_menu\mod_menu.php on line 19

     

 

     

 

22 กันยายน 2561 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน " Craft Trend" ของดีเมืองตากและเมืองสามหมอก ซึ่งจัดโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเพื่อส่งเสริมการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์ผ้า สิ่งทอพื้นถิ่นและสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ณ ลานกิจกรรมหน้าศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นตอร์ เชียงใหม่

          นางอุมาพรฯ กล่าวว่า สำหรับงาน " Craft Trend" ของดีเมืองตากและเมืองสามหมอก เป็นกิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์ผ้าและสิ่งทอพื้นถิ่นและสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ประกอบด้วย 2 จังหวัด ได้แก่จังหวัดตาก และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ทางกรมวิทยาศาสตร์บริการร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ลงพื้นที่มาพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าผ้าและสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร รวมทั้งให้คำปรึกษาเชิงลึก เพื่อแก้ปัญหายกระดับสินค้าให้มีคุณภาพและได้รับมาตรฐานมาระยะหนึ่งแล้ว ภายใต้การดำเนินงานโครงการยกระดับ OTOP (Bigrock) ที่ต้องการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) มายกระดับสินค้าให้มีคุณภาพและประสบความสำเร็จรวมทั้งส่งเสริมตลาดให้ผู้ประกอบการนำผลิตภัณฑ์หลังการพัฒนามาทดสอบตลาดโดยคาดหวังว่าผู้เข้าร่วมงานจะได้ซื้อสินค้า OTOP ที่มีคุณภาพ และเห็นถึงความสำคัญของการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

         สำหรับงาน " Craft Trend" ของดีเมืองตากและเมืองสามหมอก นอกจากสินค้าคุณภาพคัดสรรนำมาจัดจำหน่ายแล้ว ยังกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ การแสดงแฟชั่นโชว์ชุด Craft Trends ของดีเมืองตาก และเมืองสามหมอก การแสดงฟ้อนรำพื้นบ้านล้านนา พร้อมชมและเลือกซื้อสินค้าต่างๆมากมาย ทั้งผ้าทอพื้นถิ่น ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกาย และสมุนไพร โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 14.00-22.00น. ณ ลานกิจกรรมหน้าศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นตอร์ เชียงใหม่

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ข่าว : จิตลดา คณีกุล ภาพ : ธนากร ปัญญาฤดีพร  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี