ฐานข้อมูลส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP

Notice: Trying to get property of non-object in D:\xampp\htdocs\otopinfo\modules\mod_menu\helper.php on line 36

Notice: Trying to get property of non-object in D:\xampp\htdocs\otopinfo\modules\mod_menu\helper.php on line 44

Notice: Trying to get property of non-object in D:\xampp\htdocs\otopinfo\modules\mod_menu\mod_menu.php on line 19

     

 

     

 

วันที่ 22 กันยายน 2561 ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวถึงความเป็นมาโครงการยกระดับ OTOP ใน 10 จังหวัดยากจนที่สุดในประเทศ ซึ่งเป็นโครงการที่กรมวิทยาศาสตร์บริการดำเนินการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ โดยมีนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานส่งเสริมการตลาดให้กับผู้ประกอบฟการโครงการยกระดับ OTOP ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์บริการร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ใช้วิทยาศาสตร์ืเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นกลไกในการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ โดยการพัฒนากระบวนการผลิต การออกแบบ และบรรจุภัณฑ์ให้แก่ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทผ้าทอพื้นถิ่น และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร รวมทั้งการส่งเสริมการตลาดจากผลิตภัณฑ์แล้วเสร็จ งานนี้มีผู้ประกอบการมาออกร้านจำหน่ายและทดสอบตลาดทั้งสิ้น 102 ราย จาก 12 อำเภอ ประกอบด้วย อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.แคนดง อ.บ้านด่าน อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ อ.ชำนิ อ.พลับพลาไชย อ.หนองหงส์ อ.นาโพธิ์ อ.ปะคำ อ.สตึก อ.ลำปลายมาศ ซึ่งได้มีการมอบป้ายร้านค้าให้แก่ผู้ประกอบการ นอกจากนี้ยังมีการเดินแฟชั่นโชว์ผ้าทอบุรีรัมย์ที่งดงามอีกด้วย

            กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมกับ มรภ. บุรีรัมย์ เปิดโอกาสทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP จ. บุรีรัมย์ โดยได้จัดงาน มหกรรม OTOP "สืบสานภูมิปัญญา ผ้าทอบุรีรัมย์ เลิศล้ำสมุนไพร" ระหว่างวันที่ 22 ถึง 23 กันยายน 2561 ณ โดมสวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ข่าว/ภาพ : ธนากร ปัญญาฤดีพร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี