ฐานข้อมูลส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP

ชื่อสามัญ  Coconut

ชื่อวิทยาศาสตร์  Cocos nucifera L.

วงศ์ ARECACEAE หรือในชื่อเดิมคือ PALMAE เช่นเดียวกับตาล ตาว จาก ลาน และหวาย

ชื่อท้องถิ่น ดุง (จันทบุรี), โพล (กาญจนบุรี), คอส่า (แม่ฮ่องสอน), เอี่ยจี้ (จีน) หรือทั่วไปเรียก “หมากอุ๋น” “หมากอูน”

 

 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :

ลำต้น :-  
เป็นพรรณไม้ยืนต้น ที่มีลำต้นกลม ตั้งตรง สูงชะลูด จะไม่แตกกิ่งก้านสาขา ขนาดของลำต้นมีความสูงประมาณ 20-30 เมตร เปลือกต้นแข็ง สีเทา ขรุขระ มีรอยแผล
ใบ :-  
ลักษณะของใบออกเป็นใบรวม เป็นใบประกอบ มีใบย่อยเรียงสลับกันแบบขนนก ออกเรียงเวียน รูปพัดจีบ ขนาดใบย่อยยาวประมาณ 2-3 ฟุต กว้างประมาณ 1-2.5 นิ้ว ใบรวมก้านหนึ่งยาวประมาณ 3-7 เมตร กว้างประมาณ 1-1.4 เมตร ใบย่อยมีลักษณะเป็นแผ่นแคบยาว ปลายใบแหลม พื้นผิวเรียบเป็นมัน มีสีเขียวแก่ โคนก้านใบใหญ่แผ่เป็นกาบหุ้มลำต้น

ดอก :-  
ออกเป็นช่อแขนงตามซอกใบ ดอกเล็ก กลีบดอกที่ลดรูปมี 4-6 อัน ในช่อหนึ่งมีทั้งดอกเพศผู้และเพศเมีย ดอกเพศผู้อยู่ปลายช่อ ดอกเพศเมียอยู่บริเวณโคนช่อดอก ไม่มีก้านดอก

ผล :-  
ผลมีลักษณะเป็นรูปทรงกลม หรือรูปรี มีขนาดยาวประมาณ 8-14 นิ้วเส้นผ่าศูนย์กลางยาวประมาณ 8-9.5 นิ้วเปลือกนอกเรียบเกลี้ยง ผลอ่อนมีสีเขียว เมื่อผลแก่ก็จะสีน้ำตาล เปลือกชั้นกลางเป็นเส้นใยนุ่ม ชั้นในจะแข็งเป็นกะลา ชั้นต่อไปเป็นเนื้อผลมีสีขาวนุ่ม และภายในมีน้ำใสมีรสจืด หรือบางทีก็จะมีรสหวาน

ส่วนที่ให้สี :-  
คือ กาบมะพร้าวแห้ง

สีที่ได้ :-  
สีน้ำตาลแดง  
วิธีการย้อมสี :-