ฐานข้อมูลส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP
 
ชื่อเรียกท้องถิ่น : ละหุ่งแดง สบู่เลือด สลอดแดง สีลอด หงษ์เทศ เยาป่า ยาเกาะ
ลักษณะ : ไม้พุ่ม ทุกส่วนมียางสีขาว ใบเป็นใบเดี่ยวออกสลับ ขอบใบหยัก ใบอ่อนมีสีแดงอมม่วง เมื่อใบแก่จะมีสีเขียวอมแดง ดอกออกเป็นช่อ ที่ปลายยอด มีสีแดงเข้มและมีสีเหลืองอยู่ตรงกลาง ผลรูปรียาวมีสีเขียว เมื่อแก่จะมีสีเหลืองและแตกออก ภายในมีเมล็ดสีน้ำตาล จำนวน 3 เมล็ด ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดหรือปักชำ
ส่วนให้สี : ใบ
 
การย้อมสีเส้นไหม เส้นฝ้าย โดยใช้สบู่แดง  มีวิธีดังต่อไปนี้
  1. นำใบสบู่เลือดมาหั่นหยาบ ชั่งประมาณ 3 กิโลกรัม ต้มในน้ำ 20 ลิตร จนน้ำเดือดเล็กน้อย แล้วต้มต่อไปประมาณ 30 นาที แล้วตักใบสบู่เลือดออก กรองน้ำที่ได้ผ่านผ้ากรอง
  1. เติมจุนสี (CuSO4) เพื่อใช้เป็นสารช่วยติดสี จะได้สีเขียวมะกอก 

     ใบสบู่เลือด

    ใบสบู่เลือดหั่นหยาบ 

  

                  ใบสบู่เลือดต้มในน้ำ                                          ตักใบสบู่เลือดออก

  

  

                              ใส่จุนสี  เป็นสารช่วยติดสี จะได้สีเขียวมะกอก