ฐานข้อมูลส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP

 

 

 

              แฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง เรื่อง ข้าวโพด : ผลิตภัณฑ์และการแปรรูป (Corn : Products and Processing) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับข้าวโพด : ผลิตภัณฑ์และการแปรรูป ฯลฯ ซึ่งข้อมูลในแฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่องนี้ได้รวบรวมเอกสารฉบับเต็มของบทความทั่วไปจากวารสาร เอกสารจากการวิจัย อินเตอร์เน็ต และกฤตภาค (ข่าว) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการและเผยแพร่สิ่งพิมพ์ดังกล่าวฯ ให้มีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า แฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่องฉบับนี้ได้กำหนดขอบเขตการสืบค้นภายใต้หัวเรื่อง ดังนี้ - ข้าวโพด : ผลิตภัณฑ์และการแปรรูป

Attachments:
URLFile size
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF104/CF104(A1).pdf)งานวิจัยปั้นดินให้เป็นดาว นวัตกรรมการผลิตจุลผลึกเซลลูโลสและวัสดุดูดซับจากซังข้าว1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF104/CF104(A2).pdf)ตุ๊กตาเปลือกข้าวโพด ภูมิปัญญาไทยสู่สายตาชาวโลกของกลุ่มพัฒนาอาชีพสตรี หมู่บ้านอู่1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF104/CF104(A3).pdf)ดอกไม้จันทน์จากเปลือกข้าวโพด1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF104/CF104(A5).pdf)ถ่านจากซังข้าวโพด วิสาหกิจชุมชนก้าวหน้าของคนนครไทย พิษณุโลก1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF104/CF104(A6).pdf)เตาไพโรไลซิส ผลิตเชื้อเพลิงเหลวจากซังข้าวโพด1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF104/CF104(A7).pdf)ซังข้าวโพดพลังงานทดแทนจากพืชผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าชีวมวล1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF104/CF104(A8).pdf)เครื่องขึ้นรูปสบู่ข้าวโพด ลดแรงงาน เพิ่มปริมาณการผลิต1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF104/CF104(A9).pdf)ผลิตภัณฑ์จากเปลือกข้าวโพดงานสร้างสรรค์ มทร.ศรีวิชัย1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF104/CF104(A10).pdf)ถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพดภูมิปัญญาสร้างสรรค์เพิ่มพลัง1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF104/CF104(A11).pdf)PLA พลาสติกจากข้าวโพดเริ่มฮิตในอุตสาหกรรมอาหาร1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF104/CF104(A12).pdf)ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ สบู่ขัดผิวข้าวโพด1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF104/CF104(A13).pdf)สบู่ข้าวโพด สบู่ธรรมชาติสำหรับขัดผิว1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF104/CF104(A14).pdf)พลาสติกแกร่งด้วยสารสกัดจากข้าวโพด1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF104/CF104(A15).pdf)สบู่ขัดผิวจากข้าวโพดงานวิจัยเพื่อชาวไร่ของศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF104/CF104(A16).pdf)การดูดซับโครเมียมจากน้ำเสียสังเคราะห์บนซังข้าวโพด1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF104/CF104(B1).pdf)การปรับปรุงคุณภาพถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพด1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF104/CF104(B2).pdf)การประยุกต์ใช้ขี้เถ้าจากกะลามะพร้าว ซังข้าวโพด และเปลือกถั่วลิสงเป็นวัสดุปอซโซลา1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF104/CF104(B3).pdf)การประยุกต์ใช้ขี้เถ้าจากกะลามะพร้าว ซังข้าวโพด และเปลือกถั่วลิสงผสมในวัสดุซีเมนต1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF104/CF104(B4).pdf)การพัฒนาเตาเผาถ่านซังข้าวโพดแบบกึ่งต่อเนื่อง1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF104/CF104(B5).pdf)แท่งเชื้อเพลิงเขียวจากฟางข้าวและซังข้าวโพด1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF104/CF104(B6).pdf)การพัฒนาฉนวนกันความร้อนสู่อาคารจากซังข้าวโพดและน้ำยางธรรมชาติ1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF104/CF104(C1).pdf)จุฬาฯ พัฒนาไม้เทียมจากเปลือกข้าวโพด1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF104/CF104(C2).pdf)เทคนิคทำสบู่ข้าวโพด1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF104/CF104(C3).pdf)'ด้ายข้าวโพด' อนาคตสิ่งทอไทย1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF104/CF104(C4).pdf)เครื่องขึ้นรูปสบู่ข้าวโพด ผลงาน นศ. ราชมงคลธัญบุรี1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF104/CF104(C5).pdf)เครื่องขึ้นรูปสบู่ข้าวโพดลดแรงงานคน เพิ่มปริมาณการผลิต1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF104/CF104(C6).pdf)ไมล์ด ดิสก์ ซีดีที่ทำจากข้าวโพด1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF104/CF104(C7).pdf)มช.สร้างมูลค่าให้ของเหลือจากไร่ข้าวโพด1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF104/CF104(C8).pdf)กระดาษทำมือจากต้นข้าวโพด นวัตกรรมเสริมรายได้ให้เกษตรกร1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF104/CF104(C9).pdf)วิจัย 'ต้นข้าวโพดและมันสำปะหลังผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ' สำเร็จ1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF104/CF104(C10).pdf)พลาสติกจากข้าวโพด1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF104/CF104(D1).pdf)มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนตุ๊กตาเปลือกข้าวโพด1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF104/CF104(D2).pdf)มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนกระดาษเปลือกข้าวโพด1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF104/CF104(D3).pdf)มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์กระดาษเปลือกข้าวโพด1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF104/CF104(D4).pdf)มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์จากเปลือกข้าวโพด1 kB