ฐานข้อมูลส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP

 

 

 

              แฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง เรื่อง น้ำตาลมะพร้าว (Coconut Sugar) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับน้ำตาลมะพร้าว ฯลฯ ซึ่งข้อมูลในแฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่องนี้ได้รวบรวมเอกสารฉบับเต็มของบทความทั่วไปจากวารสาร เอกสารจากการวิจัย อินเตอร์เน็ต และกฤตภาค (ข่าว) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการและเผยแพร่สิ่งพิมพ์ดังกล่าวฯ ให้มีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า แฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่องฉบับนี้ได้กำหนดขอบเขตการสืบค้นภายใต้หัวเรื่อง ดังนี้ - น้ำตาลมะพร้าว

Attachments:
URLFile size
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF109/CF109(A1).pdf)น้ำตาลปิ๊บ ผลิตภัณฑ์เด่นจากสองมือของกลุ่มแม่บ้านดาวโด่ง1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF109/CF109(A2).pdf)ไปเกาะเรือโกลนดูชาวบ้านทำน้ำตาลเลี้ยงครอบครัว1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF109/CF109(A3).pdf)รวมกลุ่มผลิตน้ำตาลมะพร้าวอินทรีย์ 100%...อยู่รอด ของ ปรีชา เจี๊ยบหยู ที่สมุทรส1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF109/CF109(B1).pdf)ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของผู้ประกอบการน้ำตาลมะพร้าวในภาคตะวันตก1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF109/CF109(B2).pdf)การใช้สารซัลไฟต์ในการผลิตน้ำตาลมะพร้าวและการปรับปรุงกรรมวิธีการผลิตให้ปลอดภัยต่อ1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF109/CF109(B3).pdf)การตกค้างของซันเฟอร์ไดออกไซด์ในน้ำตาลปี๊ปและน้ำตาลปึกที่ผลิตจากน้ำตาลมะพร้าวที่จ1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF109/CF109(C1).pdf)กลุ่มผลิตน้ำตาลมะพร้าว อาชีพหอมหวานรายได้หอมหวล1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF109/CF109(C2).pdf)น้ำตาลมะพร้าวบางคนที1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF109/CF109(D1).pdf)ความหวัง หลังสวนมะพร้าว1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF109/CF109(D2).pdf)คุณค่าอาหารของน้ำตาลมะพร้าว1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF109/CF109(D3).pdf)งานแปรรูปน้ำตาลมะพร้าวในระดับอุตสาหกรรม1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF109/CF109(D4).pdf)ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ไปกับการทำน้ำตาลมะพร้าว1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF109/CF109(D5).pdf)น้ำตาลจากมะพร้าวเหมาะสำหรับคนต้องการอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตต่ำหรือไม่?1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF109/CF109(D6).pdf)น้ำตาลมะพร้าว “ทรายทอง” ไอเดียสร้างความหวานจากดอกมะพร้าว ส่งเสริมอาชีพชุมชน1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF109/CF109(D7).pdf)น้ำตาลมะพร้าว1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF109/CF109(D8).pdf)น้ำตาลมะพร้าว1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF109/CF109(D9).pdf)น้ำตาลมะพร้าวที่แม่กลอง1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF109/CF109(D10).pdf)น้ำตาลมะพร้าวน้ำหอม1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF109/CF109(D11).pdf)น้ำตาลไม่ได้มีแค่ความหวาน! เรื่องน่าว้าวในสวนมะพร้าว ‘เพียรหยดตาล’ ของเกษตรกรรุ่1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF109/CF109(D12).pdf)รู้จัก “น้ำตาลดอกมะพร้าว” น้ำตาลดีๆ ที่คอเฮลตี้ต้องหลงรัก!1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF109/CF109(D13).pdf)วิธีการทำน้ำตาลมะพร้าว1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF109/CF109(D14).pdf)น้ำตาลมะพร้าวนายพันธ์ “เมียขึ้น ผัวเคี่ยว ลูกหยอด” ที่บางครก เพชรบุรี1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF109/CF109(D15).pdf)สารฟอกสีในน้ำตาลมะพร้าว1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF109/CF109(D16).pdf)“อัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์” เข้าถึงชุมชนทำงานเชิงรุกอนุรักษ์น้ำตาลมะพร้าวของดีประจำ1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF109/CF109(E1).pdf)มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน น้ำตาลมะพร้าว1 kB