ฐานข้อมูลส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP

 

 

 

              แฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง เรื่อง ทุเรียน : ผลิตภัณฑ์และการแปรรูป (Durian : Products and Processing) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับทุเรียน : ผลิตภัณฑ์และการแปรรูป ฯลฯ ซึ่งข้อมูลในแฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่องนี้ได้รวบรวมเอกสารฉบับเต็มของบทความทั่วไปจากวารสาร เอกสารจากการวิจัย อินเตอร์เน็ต และกฤตภาค (ข่าว) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการและเผยแพร่สิ่งพิมพ์ดังกล่าวฯ ให้มีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า แฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่องฉบับนี้ได้กำหนดขอบเขตการสืบค้นภายใต้หัวเรื่อง ดังนี้ - ทุเรียน : ผลิตภัณฑ์และการแปรรูป

Attachments:
URLFile size
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF66/CF66(A1).pdf)มหัศจรรย์ทุเรียน ราชาของผลไม้1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF66/CF66(A3).pdf)จอกยางเปลือกทุเรียนไอเดียสุดแจ่ม! จากผลไม้1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF66/CF66(A5).pdf)มจธ.พัฒนาพลาสติกบรรจุภัณฑ์จากเปลือกทุเรียน1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF66/CF66(A8).pdf)การวิจัยเพื่อพัฒนาการผลิตการตลาดทุเรียนเพื่อการส่งออก1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF66/CF66(A9).pdf)เครื่องผ่าทุเรียนดิบเพื่อการแปรรูปโดยใช้ระบบไฮดรอลิค1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF66/CF66(A10).pdf)ประเมินความบริบูรณ์ของทุเรียนด้วยเซนเซอร์คลื่นไมโครเวฟ1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF66/CF66(A12).pdf)เครื่องผ่าทุเรียนประหยัดแรงงานเพื่อแปรรูป1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF66/CF66(A13).pdf)เครื่องปอกเปลือกทุเรียนสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ผลงานของ นศ. เทคนิคนครนายก1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF66/CF66(A14).pdf)ทุเรียนดิบบดแห้ง1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF66/CF66(A16).pdf)ทุเรียนทอด"ป้าแกลบ"หนึ่งใน จันทบุรี1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF66/CF66(A17).pdf)ทุเรียน พืชผลเศรษฐกิจ1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF66/CF66(A18).pdf)ทุเรียนไม่มีหนามเรื่องจริงที่ไม่เหลือเชื่อ1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF66/CF66(A19).pdf)บรรจุภัณฑ์ทุเรียนสดเพื่อการส่งออก1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF66/CF66(A20).pdf)บะหมี่ไข่จากทุเรียน1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF66/CF66(A21).pdf)ปัจจัยและการควบคุมการแตกและสุกของผลทุเรียน1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF66/CF66(A22).pdf)ผลิตภัณฑ์ทุเรียน1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF66/CF66(A24).pdf)กระดาษเปลือกทุเรียนช่วยลดปัญหาโลกร้อน1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF66/CF66(A25).pdf)แปรรูปทุเรียนทางออกเมื่อยามล้นตลาด1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF66/CF66(A26).pdf)ทุเรียนทอดกรอบสแน็กไทยไปอินเตอร์1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF66/CF66(A27).pdf)เครื่องผ่าทุเรียนดิบลดต้นทุนการแปรรูป1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF66/CF66(A28).pdf)พลาสติกจากเปลือกทุเรียนบรรจุภัณฑ์คุณภาพสูงรักษ์สิ่งแวดล้อม1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF66/CF66(A29).pdf)ทุเรียนทอดกรอบความภูมิใจของนักวิจัยและนักส่งเสริม1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF66/CF66(A30).pdf)ทอดนิ่ม ทอดกรอบ เชื่อม งานแปรรูปเพิ่มมูลค่าทุเรียนดิบ1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF66/CF66(A31).pdf)การผลิตทุเรียนผงเพื่ออุตสาหกรรม1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF66/CF66(A32).pdf)การผลิตทุเรียนผงเพื่อเป็นวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF66/CF66(A33).pdf)วิธีป้องกันกลิ่นและยืดอายุทุเรียนการส่งออก1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF66/CF66(A35).pdf)หนอนเจาะเมล็ดทุเรียนมีผลกระทบต่อการส่งออกทุเรียน1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF66/CF66(A36).pdf)การกวนทุเรียนในระดับอุตสาหกรรม1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF66/CF66(A37).pdf)ทุเรียน"ราชาแห่งผลไม้"1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF66/CF66(A38).pdf)การทำไม้อัดและอิฐพรุนจากเปลือกทุเรียนและเส้นใยมะพร้าว1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF66/CF66(A39).pdf)"ทุเรียนแผ่นอบแห้ง"สูตรใหม่แบบไร้น้ำมัน1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF66/CF66(B1).pdf)การใช้ทุเรียนผงเพื่อทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์ขนมปัง เค้ก และคุกกี้1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF66/CF66(B2).pdf)การใช้เส้นใยจากขยะเปลือกทุเรียนเป็นวัสดุผสมในมอร์ต้าร์น้ำหนักเบา1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF66/CF66(B4).pdf)การผลิตอาหารขบเคี้ยว (ข้าวเกรียบ) จากของเหลือทิ้งที่ได้จากกระบวนการผลิตทุเรียนทอ1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF66/CF66(B5).pdf)การพัฒนากรรมวิธีการทำทุเรียนเกล็ด1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF66/CF66(C1).pdf)กระดาษเปลือกทุเรียนไอเดียนักศึกษา มจธ.1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF66/CF66(C2).pdf)ทุเรียนทอดกรอบ สินค้าใหม่ของเมืองจันท์1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF66/CF66(C4).pdf)เครื่องกวนทุเรียน1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF66/CF66(C5).pdf)จุฬาฯ คิดยาสีฟันสูตรเปลือกทุเรียน1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF66/CF66(C6).pdf)ดูแถบสติกเกอร์เปลี่ยนสี ซื้อทุเรียน 'สุก-ไม่สุก' รู้ได้1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF66/CF66(C10).pdf)การผสมเกสรทุเรียนให้ติดผลดกและคุณภาพดี1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF66/CF66(C12).pdf)ทุเรียน1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF66/CF66(C16).pdf)สมจินต์ ปาละกะ เจ้าของสวนทุเรียนไร้หนาม จังหวัดระยอง1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF66/CF66(C17).pdf)เปลี่ยนเปลือกทุเรียนเป็นจอกยาง1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF66/CF66(C18).pdf)เปลือกทุเรียนเพื่อสวนยางพารา1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF66/CF66(C19).pdf)ผลิตทุเรียนกวนโดยไม่ใส่น้ำตาลและสารเคมี1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF66/CF66(C20).pdf)ผ่าทุเรียนดิบด้วยระบบไฮดรอลิก ลดต้นทุนการผลิตทุเรียนแปรรูปได้ 50%1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF66/CF66(C21).pdf)ภาคส่งออกรับอานิสงส์วิจัยทุเรียน1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF66/CF66(C22).pdf)มจธ. เจ๋งผลิตไม้อัดเปลือกทุเรียนแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมประหยัดค่าไฟ1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF66/CF66(C24).pdf)วว. ใช้ก๊าซฮอร์โมนชะลอการเน่า รักษาคุณภาพทุเรียนส่งต่างแดน1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF66/CF66(C25).pdf)วิจัยน้ำยาบ้วนปากจากเปลือกทุเรียน1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF66/CF66(C26).pdf)วิธีทำให้สีทุเรียนทอดเหลืองสวย-คงทน1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF66/CF66(C28).pdf)วิศวกรโทรคมฯ คิดชิพวัดอายุผลไม้ เล็ง 3 ปี ทดลองสวนทุเรียนเมืองจันท์1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF66/CF66(C29).pdf)ไวน์ทุเรียน หมักจากสิงคโปร์1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF66/CF66(C30).pdf)ศึกษาเปลือกทุเรียนทำเจลรักษาแผล1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF66/CF66(C31).pdf)ทุเรียนไม่มีกลิ่น1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF66/CF66(C32).pdf)รับมือทุเรียนราคาถูกด้วยการแปรรูป1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF66/CF66(C33).pdf)เอ็มเทคคิด "สติกเกอร์" บอกสีทุเรียนสุก1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF66/CF66(C34).pdf)มาตรฐานทุเรียนของประเทศไทย พ.ศ. 25411 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF66/CF66(C35).pdf)มาตรฐานทุเรียนของประเทศไทย พ.ศ. 25451 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF66/CF66(C36).pdf)กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ทุเรียนทอดกรอบ1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF66/CF66(C37).pdf)กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ทุเรียนกวน1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF66/CF66(C38).pdf)หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งผลทุเรียนสด ออกไปนอกราชอาณาจั1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF66/CF66(C39).pdf)หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การจดทะเบียนเป็นผู้ส่งผลทุเรียนสดออกไปนอกราชอาณาจั1 kB