ฐานข้อมูลส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP

 

 

 

              แฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง เรื่อง กล้วย : ผลิตภัณฑ์และการแปรรูป (Banana : Products and Processing) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับกล้วย : ผลิตภัณฑ์และการแปรรูป ฯลฯ ซึ่งข้อมูลในแฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่องนี้ได้รวบรวมเอกสารฉบับเต็มของบทความทั่วไปจากวารสาร เอกสารจากการวิจัย อินเตอร์เน็ต และกฤตภาค (ข่าว) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการและเผยแพร่สิ่งพิมพ์ดังกล่าวฯ ให้มีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า แฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่องฉบับนี้ได้กำหนดขอบเขตการสืบค้นภายใต้หัวเรื่อง ดังนี้ - กล้วย : ผลิตภัณฑ์และการแปรรูป

Attachments:
URLFile size
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF64/CF64(A1).pdf)แปรรูปเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากกล้วย1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF64/CF64(A3).pdf)กล้วย สารพัดคุณค่ามากกว่าที่เห็น1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF64/CF64(A4).pdf)กล้วยสุก สู่ น้ำส้มสายชู1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF64/CF64(A5).pdf)วว. วิจัยผลิตภัณฑ์เม็ดเสริมอาหารจากกล้วย/ขิง ป้องกันแผลในกระเพาะอาหาร1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF64/CF64(A8).pdf)"กล้วยตากแม่ตะเพียน" รวยแบบกล้วย ๆ ฉวยตลาดแปรรูป1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF64/CF64(A10).pdf)กินกล้วยเพื่อสุขภาพกัน (เถอะ)1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF64/CF64(A11).pdf)โครงงานวิทยาศาสตร์การศึกษา การทำจุลินทรีย์จากหน่อกล้วย1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF64/CF64(A12).pdf)หนึ่งผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบล การทำข้าวเกรียบขนุน กล้วย กลุ่มสตรี1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF64/CF64(A13).pdf)กล้วยฝอย งานแปรรูปของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ จ.เชียงใหม่1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF64/CF64(A14).pdf)ทำซอสจากกล้วย1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF64/CF64(A17).pdf)กล้วย...คุณค่าล้นหวี ผลไม้ดีคู่สุขภาพ1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF64/CF64(A18).pdf)งานวิจัยและพัฒนากล้วยในปัจจุบัน1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF64/CF64(A19).pdf)ครัวผู้บริโภค : อาหารจานจากกล้วย1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF64/CF64(A20).pdf)กล้วยและผลิตภัณฑ์1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF64/CF64(A21).pdf)ใครว่ากล้วยตากต้องตากแดด ตากลม?1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF64/CF64(A22).pdf)กรรมวิธีการผลิตกล้วยตาก1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF64/CF64(A24).pdf)เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตไวน์และลิเคียวจากกล้วย1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF64/CF64(A25).pdf)ประโยชน์ของกล้วย1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF64/CF64(A26).pdf)ผลิตภัณฑ์ขนมอบจากแป้งกล้วย1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF64/CF64(A29).pdf)กล้วยอบแผ่นราชสาส์น งานเยี่ยมยอดของแม่บ้านเกษตรกร1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF64/CF64(A30).pdf)บัวลอยกล้วย และรักษ์กล้วยสัญจร1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF64/CF64(A31).pdf)ผลิตภัณฑ์กล้วยเล็บมือนางของดีเมืองชุมพร1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF64/CF64(A32).pdf)อาหารจากกล้วยยุคใหม่1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF64/CF64(A33).pdf)กล้วยอบเนย1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF64/CF64(A34).pdf)ขนมกล้วยเสริมแคลเซียม1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF64/CF64(A35).pdf)เล็บมือนางอบแห้งของดีจากหลังสวน1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF64/CF64(A36).pdf)การผลิตเครื่องดื่มไซเดอร์กล้วย1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF64/CF64(A37).pdf)การพัฒนาการแปรรูปกล้วยตากจากภูมิปัญญาชาวบ้าน1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF64/CF64(A39).pdf)ยำหยวก (กล้วยตานี) เมนูโบราณประจำงานบุญผีปู่ย่า ของชาวมอญ (รำโรง)1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF64/CF64(A40).pdf)ปลูกและแปรรูปกล้วยเล็บมือนางกลางสวนยางพาราเสริมรายได้ของชาวบ้านที่พรหมคีรี1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF64/CF64(A41).pdf)เรื่องของกล้วยที่บ้านเนินใหม่ นครนายก มีกล้วยน้ำว้าม้วนอบกรอบ 4 รส1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF64/CF64(A42).pdf)กล้วยเทพรส1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF64/CF64(A43).pdf)กล้วยเบรคแตก กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดาหลาเพิ่มมูลค่าผลิตผลในท้องถิ่น1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF64/CF64(A44).pdf)กล้วยแปรรูปสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ที่หนองโดน สระบุรี1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF64/CF64(A45).pdf)กล้วย...ลดอันตรายจากความดันเลือด1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF64/CF64(A46).pdf)กล้วยผลไม้มากคุณประโยชน์1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF64/CF64(A47).pdf)กล้วย : ผลไม้สารพัดประโยชน์1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF64/CF64(A48).pdf)กล้วยสรรพคุณสารพัดนึก1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF64/CF64(A49).pdf)ผงกล้วยน้ำว้า รักษาโรคกระเพาะอาหาร1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF64/CF64(A50).pdf)กล้วยอบเนย ท่าฉนวน สุโขทัย ผลิตภัณฑ์ทำเงินของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองบัว1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF64/CF64(A52).pdf)อาหารกล้วย...กล้วย1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF64/CF64(B1).pdf)ผลของอุณหภูมิอบแห้งที่มีต่อสารระเหยง่ายและคุณภาพทางกายภาพของกล้วยแผ่น1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF64/CF64(B2).pdf)ผลของอายุกล้วยหักมุกต่อสมบัติทางกายภาพของผลกล้วยและสมบัติทางเคมีของแป้งกล้วย1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF64/CF64(B3).pdf)ศึกษาทดลองและเปรียบเทียบการทำกล้วยตากด้วยเครื่องอบพลัง งานแสงอาทิตย์กับการทำกล้ว1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF64/CF64(B4).pdf)การลวกและความกรอบของกล้วยฉาบ1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF64/CF64(B5).pdf)ผลของการใช้กรดแอสคอร์บิกและการลวกต่อการยับยั้งการเกิดสีน้ำตาลในไซรัปกล้วยไข่1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF64/CF64(B6).pdf)การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการผลิตและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากกล้วย1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF64/CF64(C2).pdf)กล้วยเล็บมือนางอบ 'แสงตะวัน' ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากชุมชน1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF64/CF64(C3).pdf)'กล้วยหน้าธัญพืช' ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านลาดบัวขาว1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF64/CF64(C4).pdf)กินกล้วยก่อนนอนช่วยให้หลับสบาย1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF64/CF64(C5).pdf)จากเส้นใยกล้วยมาเป็นเสื้อใยกล้วย...ระบายร้อนได้ดี1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF64/CF64(C6).pdf)จากกล้วยธรรมดามาเป็นผลิตภัณฑ์งานวิจัยจากพระจอมเกล้าธนบุรี1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF64/CF64(C8).pdf)ชูเรื่อง "กล้วย" สร้างกระแสลดน้ำหนัก ทูตพาณิชย์ไทยในญี่ปุ่นทำดีแต่วันนี้กล้วยข1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF64/CF64(C9).pdf)ไซรัปกล้วย..อร่อยได้กลิ่นหอมธรรมชาติ1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF64/CF64(C10).pdf)บานาน่า กล้วยอบกรอบที่ไม่ธรรมดา1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF64/CF64(C18).pdf)เพิ่งรู้ใต้แสงยูวีกล้วยสุกส่งสีน้ำเงิน1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF64/CF64(C19).pdf)ตามไปดูกล้วย "รสทุเรียน-สตรอเบอรี่" เกษตรกรดีเด่นแนะปลูก "ผักไฮโซ"1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF64/CF64(C21).pdf)วุ้นสวรรค์ จากน้ำกล้วย มะละกอ และแตงโม?1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF64/CF64(C22).pdf)แปลงโฉมกล้วยอบสวนผึ้ง1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF64/CF64(C23).pdf)วิศวะฯ ม.ศิลปากรจับมือเอกชนคิดค้นไซรัปกล้วยตากจำหน่าย1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF64/CF64(C24).pdf)กล้วยตาก1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF64/CF64(C25).pdf)หลากหลายรสชาติกับกล้วยเส้นปรุงรส น้ำตกทรายขาว สร้างรายได้ สานสายใยชุมชน1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF64/CF64(C26).pdf)รวมตัวทำกล้วยอบเนยชุบชีวิตใหม่ชาวกงไกรลาศ1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF64/CF64(C27).pdf)การแปรรูปกล้วย1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF64/CF64(D1).pdf)มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กล้วยอบ มผช.112/25461 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF64/CF64(D2).pdf)มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กล้วยในน้ำผึ้ง มผช.757/25481 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF64/CF64(D3).pdf)มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ซอสกล้วย มผช.1223/25491 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF64/CF64(D4).pdf)มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน แป้งกล้วย มผช.1375/25501 kB