ฐานข้อมูลส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP

 

              แฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง เรื่อง เปลือกไข่ (Eggshell) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเปลือกไข่ ฯลฯ ซึ่งข้อมูลในแฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่องนี้ได้รวบรวมเอกสารฉบับเต็มของบทความทั่วไปจากวารสาร เอกสารจากการวิจัย อินเตอร์เน็ต และกฤตภาค (ข่าว) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการและเผยแพร่สิ่งพิมพ์ดังกล่าวฯ ให้มีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า แฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่องฉบับนี้ได้กำหนดขอบเขตการสืบค้นภายใต้หัวเรื่อง ดังนี้ - เปลือกไข่

 

Attachments:
FileFile size
Download this file (CF75(A1).pdf)การใช้ประโยชน์จากเปลือกไข่30055 kB
Download this file (CF75(A10).pdf)เครื่องถ้วยเปลือกไข่ในดินแดนยุโรป62485 kB
Download this file (CF75(A11).pdf)การพัฒนาวิธีการฟอกเปลือกไข่และการเก็บรักษาไข่อาทีเมี่ย25390 kB
Download this file (CF75(A12).pdf)การกำจัดโลหะหนักในน้ำเสียโดยใช้เปลือกไข่และเถ้าแกลบดำ42872 kB
Download this file (CF75(A13).pdf)ผงเปลือกไข่ป่นดับกลิ่นรองเท้าผ้าใบ11401 kB
Download this file (CF75(A2).pdf)เครื่องกะเทาะเปลือกไข่ ผลงานนักเขียนโรงเรียนบ้านกาแย จังหวัดนราธิวาส13640 kB
Download this file (CF75(A3).pdf)ประโยชน์จากเปลือกไข่ทำชอล์กไล่มดปลอดสาร14208 kB
Download this file (CF75(A5).pdf)ผลของระดับแหล่งและขนาดอนุภาคของแคลเซียม การเสริมเทอร์รามัยซิน และไวตามินซี ในอาห27145 kB
Download this file (CF75(A6).pdf)การตกแต่งกล่องด้วยเศษเปลือกไข่3679 kB
Download this file (CF75(A7).pdf)เปลือกไข่ทำเงิน งานประดิษฐ์ "เปลือกไข่วิจิตร" สินค้า OTOP 5 ดาว ระดับภาค26940 kB
Download this file (CF75(A8).pdf)บำบัดน้ำเสียด้วยวัสดุเหลือใช่้โดยเปลือกไข่ เถ้าแกลบ23684 kB
Download this file (CF75(A9).pdf)ครีมขัดผิวเปลือกไข่ไก่สครับสูตรใหม่24024 kB
Download this file (CF75(B1).pdf)การสังเคราะห์สารประกอบคอปเปอร์โดยใช้เปลือกไข่ไก่และทดสอบประสิทธิภาพในการบำบัดก๊า52626 kB
Download this file (CF75(B2).pdf)การลดความขมจากลิโมนินในน้ำส้มเขียวหวานโดยเปลือกไข่40368 kB
Download this file (CF75(B3).pdf)การลดรสขมและรสเปรี้ยวในน้ำส้มเขียวหวานโดยใช้เปลือกไข่55770 kB
Download this file (CF75(B4).pdf)การเปรียบเทียบการดูดซับตะกั่ว (+2) โดยใช้เปลือกไข่ และเกล็ดปลา Comparative studi25687 kB
Download this file (CF75(C1).pdf)ผงเปลือกไข่ล้างผักหยุดเชื้อท้องร่วงชะงัด14996 kB
Download this file (CF75(C10).pdf)ประโยชน์ของเปลือกไข่14418 kB
Download this file (CF75(C11).pdf)เทคโนโลยีการนำเปลือกไข่มาใช้ประโยชน์39486 kB
Download this file (CF75(C12).pdf)หลายวิธีใช้ประโยชน์จากเปลือกไข่ 8955 kB
Download this file (CF75(C2).pdf)เปลือกไข่พลังงานสีเขียว16220 kB
Download this file (CF75(C5).pdf)นศ. ราชมงคลใช้เปลือกไข่-กะลา อีกทางเลือกกำจัดตะกั่วในน้ำเสีย11857 kB
Download this file (CF75(C6).pdf)เปลี่ยนเปลือกหอยเปลือกไข่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาไบโอดีเซล8819 kB
Download this file (CF75(C7).pdf)สกว. วิจัยสครับขัดหน้าสูตรใหม่ เปลือกไข่ไก่บดอบแห้งผสมครีม7210 kB
Download this file (CF75(C8).pdf)สร้างกระดูกเทียมจากเปลือกไข่และกระดูกจระเข้10275 kB