ฐานข้อมูลส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP

 

 

 

              แฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง เรื่อง ดินขาว (Kaolin) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับดินขาว ฯลฯ ซึ่งข้อมูลในแฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่องนี้ได้รวบรวมเอกสารฉบับเต็มของบทความทั่วไปจากวารสาร เอกสารจากการวิจัย อินเตอร์เน็ต และกฤตภาค (ข่าว) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการและเผยแพร่สิ่งพิมพ์ดังกล่าวฯ ให้มีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า แฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่องฉบับนี้ได้กำหนดขอบเขตการสืบค้นภายใต้หัวเรื่อง ดังนี้ - ดินขาว

Attachments:
FileFile size
Download this file (CF74(A1).pdf)การปรับปรุงคุณภาพของดินขาวเพื่อใช้เคลือบกระดาษ11248 kB
Download this file (CF74(A10).pdf)ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดินขาวและประโยชน์36635 kB
Download this file (CF74(A11).pdf)การวิจัยและพัฒนาดินขาวเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมกระดาษ51577 kB
Download this file (CF74(A12).pdf)ทรัพยากรแร่ไทย : ดินขาว12846 kB
Download this file (CF74(A14).pdf)แหล่งดินขาว (เคโอลิน) ที่สำคัญและการใช้ประโยชน์ในงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย29032 kB
Download this file (CF74(A15).pdf)ผลการปรับปรุงคุณภาพดินขาวจังหวัดลำพูนเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมสี14586 kB
Download this file (CF74(A16).pdf)การเกิดดินขาวในเทือกหินแกรนิตโดยกรรมวิธีของก๊าซต่าง ๆ24018 kB
Download this file (CF74(A18).pdf)วัตถุดิบเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิก65619 kB
Download this file (CF74(A19).pdf)สภาวะการตลาดของเคโอลิน7793 kB
Download this file (CF74(A2).pdf)ดินขาววัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมเซรามิค17223 kB
Download this file (CF74(A20).pdf)การพัฒนาดินขาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม27618 kB
Download this file (CF74(A21).pdf)ดินขาว19252 kB
Download this file (CF74(A22).pdf)ดินขาวจากแดนตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศอังกฤษ69173 kB
Download this file (CF74(A3).pdf)ดินขาวที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมกระดาษสี39730 kB
Download this file (CF74(A4).pdf)การแต่งดินขาวที่อิตาย่าประเทศญี่ปุ่น39826 kB
Download this file (CF74(A5).pdf)การประชุมผลงานทางวิชาการเหมืองแร่ปี 2520 การค้นคว้าทดลองตรวจสอบดินขาวเพื่อใช้ในอ56617 kB
Download this file (CF74(A6).pdf)แหล่งดินขาวในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน33176 kB
Download this file (CF74(A7).pdf)ดินขาว8349 kB
Download this file (CF74(A8).pdf)ดินขาวสำหรับอุตสาหกรรมกระดาษ26163 kB
Download this file (CF74(A9).pdf)ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการไม่มีดินขาวส่งออก14943 kB
Download this file (CF74(B1).pdf)การผลิตวัตถุดิบอะลูมินาจากดินขาว50262 kB
Download this file (CF74(B2).pdf)ประโยชน์ของดินจากภาคอีสาน30348 kB
Download this file (CF74(B3).pdf)ส่วนประกอบทางเคมีของดินขาวและดินดำบางตัวอย่าง32166 kB
Download this file (CF74(B4).pdf)การแต่งแร่ควอตซ์จากแร่ทิ้งของกระบวนการแต่งแร่ดินขาว55546 kB
Download this file (CF74(B6).pdf)การแยกมลทินเหล็กออกจากดินขาวโดยวิธีผ่านแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟต์22959 kB
Download this file (CF74(B7).pdf)การเตรียมตัวกรองเซรามิกจากดินขาวและดินดำ35254 kB
Download this file (CF74(B8).pdf)กลไกของการปรับปรุงคุณภาพของดินขาวด้วยกลวิธีโพลิเมอไรเซชั่น79330 kB
Download this file (CF74(C1).pdf)เศษดินขาวทำปุ๋ยหมัก17589 kB
Download this file (CF74(C3).pdf)ใช้ดินขาวเคโอลินเคลือบใบ-ผลป้องกันโรคและแมลงทำลายมะม่วง14428 kB
Download this file (CF74(C4).pdf)การใช้ดินขาวเคโอลีน เป็นวัสดุเคลือบใบและผล เพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตควบคุมโรคและแมล11342 kB
Download this file (CF74(C5).pdf)ดินขาว11362 kB
Download this file (CF74(C6).pdf)ดินขาว18689 kB
Download this file (CF74(C8).pdf)ดินขาวสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องดินเผา46512 kB
Download this file (CF74(C9).pdf)ดินขาวสำหรับอุตสาหกรรมสี28990 kB