ฐานข้อมูลส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP

 

 

 

              แฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง เรื่อง บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green packaging) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ซึ่งข้อมูลในแฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่องนี้ได้รวบรวมเอกสารฉบับเต็มของบทความทั่วไปจากวารสาร เอกสารจากการวิจัย อินเตอร์เน็ต และกฤตภาค (ข่าว) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการและเผยแพร่สิ่งพิมพ์ดังกล่าวฯ ให้มีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า แฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่องฉบับนี้ได้กำหนดขอบเขตการสืบค้นภายใต้หัวเรื่อง ดังนี้ - บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Attachments:
URLFile size
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF103/CF103(A1).pdf)ปกป้องโลกด้วยบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF103/CF103(A2).pdf)Rice Ware จากแกลบ ธุรกิจสีเขียวโกอินเตอร์1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF103/CF103(A3).pdf)TULC บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF103/CF103(A4).pdf)ขวดน้ำรักษ์สิ่งแวดล้อม1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF103/CF103(A5).pdf)Bio plastics ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF103/CF103(A6).pdf)บรรจุภัณฑ์ Go Green1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF103/CF103(A7).pdf)วว. พัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมสำหรับผลพีชสดโครงการหลวง1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF103/CF103(A8).pdf)การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Environment) และผู้คน (People) : กรณีศ1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF103/CF103(A9).pdf)ภาชนะย่อยสลายได้ อีกช่องทางเลือกหนึ่งเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF103/CF103(B1).pdf)การรับรู้การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF103/CF103(B2).pdf)ความเป็นไปได้เบื้องต้นในการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากเศษวัสดุเหล1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF103/CF103(C1).pdf)ฉลากสิ่งแวดล้อมของกลุ่ม ปตท. 'PTT Group Green for Life' ผลิตภัณฑ์และบริการ1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF103/CF103(C2).pdf)บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF103/CF103(C3).pdf)'กรีน' นวัตกรรมยั่งยืน1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF103/CF103(D1).pdf)Ku-Green จานกระดาษกินได้1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF103/CF103(D2).pdf)กระป๋องกระดาษ อีกหนึ่ง Eco packaging ที่น่าสนใจ1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF103/CF103(D3).pdf)การใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF103/CF103(D4).pdf)บรรจุภัณฑ์กระดาษไทยปี 2556 เติบโตด้วยทิศทางที่ระมัดระวังตามภาวะเศรษฐกิจทั้งในและ1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF103/CF103(D5).pdf)บรรจุภัณฑ์ชานอ้อย “ไบโอ” นวัตกรรมใหม่ทดแทนกล่องโฟม1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF103/CF103(D6).pdf)บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF103/CF103(D7).pdf)บรรจุภัณฑ์ยุคใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF103/CF103(D8).pdf)บรรจุภัณฑ์อาหาร ย่อยสลายทางชีวภาพ1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF103/CF103(D10).pdf)ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF103/CF103(D9).pdf)ไบโอชานอ้อย บรรจุภัณฑ์เพื่อโลก เพื่อเรา1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF103/CF103(D11).pdf)ภาชนะไบโอ มิตรสิ่งแวดล้อม1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF103/CF103(D12).pdf)เศรษฐกิจพอเพียง : ทางออกของสังคมโลก1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF103/CF103(D13).pdf)อนาคตสดใสของบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF103/CF103(E1).pdf)ข้อกำหนดฉลากเขียวผลิตภัณฑ์พลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพ1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF103/CF103(E2).pdf)มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ข้อกำหนดพลาสติกสลายตัวได้1 kB