ฐานข้อมูลส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP

Packaging

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact term

Glossaries

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Term Definition
Packaging

บรรจุภัณฑ์ หมายถึง วัสดุใดๆ ที่นำมาใช้สำหรับห่อหุ้ม ป้องกัน ลำเลียง จัดส่ง และนำเสนอสินค้า ตั้งแต่วัตถุดิบถึงสินค้าที่ผ่านการผลิต ตั้งแต่ผู้ผลิตถึงผู้ใช้หรือผู้บริโภค 

ประกอบด้วย บรรจุภัณฑ์สำหรับการขาย (Sales packaging) บรรจุภัณฑ์กลุ่ม (Group packaging) และบรรจุภัณฑ์ที่ใช้สำหรับช่วยในการลำเลียงและขนส่งสินค้