ฐานข้อมูลส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP

คำศัพท์ที่ควรรู้

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact term

Glossaries

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Term Definition
Nitrate
สารไนเตรทและสารไนไตรท์หรือ ดินประสิว เป็นสารเคมีที่ถูกนํามาใช้ในกระบวนการผลิต แปรรูปอาหารอย่างแพร่หลายใน
ปัจจุบัน โดยเฉพาะอาหารประเภทเนื้อสัตว์เพื่อให้เนื้อสัตว์มีสีแดงสด คงสภาพอยู่ได้นาน ผลิตภัณฑ์อาหารที่มักใช้สารไนไตรท์ ได้แก่ กุนเชียง ไส้กรอก เบคอน เนื้อเค็ม ลูกชิ้น แหนมสด ปลาแห้ง เนื้อแห้ง เป็นต้น