ฐานข้อมูลส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP

คำศัพท์ที่ควรรู้

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact term

Glossaries

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Term Definition
Linoleic acid

กรดลิโนเลอิก (Linoleic acid) เป็น กรดไขมันไม่อิ่มตัวที่มีจำนวนคาร์บอน 18 อะตอม และมีพันธะคู่ 2 อัน (C 18: 2) พันธะคู่อยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่ 9 และ 12 มีชื่อเคมีว่า 9,12 octadecadienoic acid จัดเป็น polyunsaturated fatty acidและเป็นกรดไขมันในกลุ่มโอเมกา-6 (omega-6 fatty acid) โครงสร้างที่พบตามธรรมชาติเป็นแอลฟา-ลิโนเลอิก (alpha-linoleic acid) (อ้างอิง)