ฐานข้อมูลส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP

 

 

 

             แฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง เรื่อง การแปรรูปยางพารา (Rubber processing) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปยางพารา ฯลฯ ซึ่งข้อมูลในแฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่องนี้ได้รวบรวมเอกสารฉบับเต็มของบทความทั่วไปจากวารสาร เอกสารจากการวิจัย อินเตอร์เน็ต และกฤตภาค (ข่าว) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการและเผยแพร่สิ่งพิมพ์ดังกล่าวฯ ให้มีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า แฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่องฉบับนี้ได้กำหนดขอบเขตการสืบค้นภายใต้หัวเรื่อง ดังนี้ - การแปรรูปยางพารา

Attachments:
URLFile size
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF91/CF91(A1).pdf)ผลิตภัณฑ์ไม้เพื่อสัตว์เลี้ยง1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF91/CF91(A2).pdf)'ยางพาราจิปาถะ' สินค้าเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF91/CF91(A3).pdf)เปิดข้อคิดการแปรรูปยางพาราเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF91/CF91(A4).pdf) แผ่นหนุนสะโพกกันกระแทกจากยางพารา ช่วยลดความเสี่ยงคนแก่กระดูกหัก1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF91/CF91(A5).pdf)พลิกวิกฤตเป็นโอกาส...การลดต้นทุนการแปรรูปยาง1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF91/CF91(A6).pdf)การพัฒนาดัดแปรผิวยางธรรมชาติในรูปแผ่น1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF91/CF91(A7).pdf)ส่องอุตฯ ผลิตภัณฑ์ยางอินเดีย : โอกาสธุรกิจยางพาราไทย1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF91/CF91(B1).pdf)การควบคุมคุณภาพถุงนิ้วมือผลิตภัณฑ์จากยางพาราบริษัทไทยฟิล คลีนรุม เทคโนโลยี จำกั1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF91/CF91(C1).pdf)วันยางพาราแห่งชาติ 2559 รุกแปรรูปแทนขายเป็นวัตถุดิบ1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF91/CF91(C2).pdf)ยางพารากับอุตสาหกรรมการแปรรูปไม้ (1)1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF91/CF91(C3).pdf)นักวิทย์เพิ่มค่า 'ยางพารา'1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF91/CF91(C4).pdf)"วิทย์บริการ" ถ่ายทอดเทคโนโลยีแปรรูปยาง1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF91/CF91(C5).pdf)อสย.เปิด รง.แปรรูปอบแห้งไม้ยางลุยธุรกิจครบวงจรเพิ่มรายได้1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF91/CF91(D1).pdf)กระเบื้องยางพารา'ทางเลือกแห่งอนาคต1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF91/CF91(D2).pdf)การแปรรูปยาง1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF91/CF91(D3).pdf)ครีมหน้าใสจากยางพารา1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF91/CF91(D4).pdf)เครื่องสำอางจากน้ำยางพารา1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF91/CF91(D5).pdf)งานวิจัยด้านยางพาราเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF91/CF91(D6).pdf)เจาะตลาดแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง ฝ่าวิกฤตยางพาราราคาตกหนักสุดในรอบ 100 ปี1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF91/CF91(D7).pdf)ดอกไม้จันทน์ ดอกไม้สุดท้ายแห่งชีวิต จากไม้ยางพารา1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF91/CF91(D8).pdf)ถุงยางอนามัย1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF91/CF91(D9).pdf)แปรรูปน้ำยางพารา สู่ "ตุ๊กตาแฟนซี" เสริมรายได้1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF91/CF91(D10).pdf)ผลิตภัณฑ์ยาง1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF91/CF91(D11).pdf)แผ่นยางปูพื้นคอกโคกันโรคและกันลื่น1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF91/CF91(D12).pdf)ไม้ยางพาราแปรรูป1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF91/CF91(D13).pdf)วิจัยผลิตภัณฑ์แปรรูปยางพารา ต่อยอดงานสู่ภาคอุตสาหกรรม1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF91/CF91(D14).pdf)สกว.เดินหน้าต่อยอดผลิตภัณฑ์แปรรูปยางพารา1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF91/CF91(D15).pdf)สงขลา ขานรับนโยบายรัฐ ใช้ยางพารา คิดสูตรทำสนามลู่วิ่ง หนึ่งเดียวในโลก1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF91/CF91(E1).pdf)แผ่นยางปูพื้น1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF91/CF91(E2).pdf)แผ่นยางปูพื้นคอกสัตว์1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF91/CF91(E3).pdf)ยางปูพื้นรถยนต์1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF91/CF91(E4).pdf)หัวนมยางสำหรับขวดนม1 kB