ฐานข้อมูลส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP

 

 

 

              แฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง เรื่อง กากน้ำตาล (Molasses) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับกากน้ำตาล ฯลฯ ซึ่งข้อมูลในแฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่องนี้ได้รวบรวมเอกสารฉบับเต็มของบทความทั่วไปจากวารสาร เอกสารจากการวิจัย อินเตอร์เน็ต และกฤตภาค (ข่าว) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการและเผยแพร่สิ่งพิมพ์ดังกล่าวฯ ให้มีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า แฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่องฉบับนี้ได้กำหนดขอบเขตการสืบค้นภายใต้หัวเรื่อง ดังนี้ - กากน้ำตาล

Attachments:
URLFile size
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF39/CF39(A1).pdf)กากน้ำตาลผง (Dry molasses)1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF39/CF39(A2).pdf)กากน้ำตาลผง (Dry molasses)1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF39/CF39(A3).pdf)การใช้ประโยชน์ไขอ้อยจากกากตะกอนกรองโรงงานน้ำตาลเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง 1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF39/CF39(A4).pdf)การใช้แอลกอฮอล์ผสมน้ำมันเบ็นซิน1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF39/CF39(A5).pdf)การผลิตแอลกอฮอล์จากอ้อย1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF39/CF39(A6).pdf)แก้ปัญหาจากการหมักกากน้ำตาลเก่า1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF39/CF39(A7).pdf)วิธีสกัดเอาน้ำตาลคืนจาก Final molasses1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF39/CF39(A9).pdf)สถิติเกี่ยวกับอ้อย1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF39/CF39(A10).pdf)อุตสาหกรรมหมักกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF39/CF39(A11).pdf)การใช้กากน้ำตาลให้เป็นประโยชน์1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF39/CF39(A12).pdf)หมักแอลกอฮอล์จากพืช ผลิตเอทานอลต้นทุนต่ำ ประหยัดพลังงานด้วยเครื่องกลั่นแบบต่อเนื1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF39/CF39(A13).pdf)ผลของการใช้กากเนื้อเมล็ดในปาล์มเสริมด้วยกรดอะมิโนและกากน้ำตาลแทนปลายข้าวในอาหารส1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF39/CF39(A14).pdf)การใช้ปุ๋ยหมักกากน้ำตาลปรับปรุงบำรุงดิน1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF39/CF39(A15).pdf)ปัญหาการเดือดล้นของโมลาสต์1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF39/CF39(A16).pdf)กากน้ำตาล1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF39/CF39(A17).pdf)ประมวลข่าวต่างประเทศ : ผลิตกากน้ำตาลผงสำเร็จ1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF39/CF39(A18).pdf)กากน้ำตาล-ยูเรียก้อน เป็นอาหารเสริม1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF39/CF39(A19).pdf)การใช้กากน้ำตาลสำหรับหมักกรดแลคติก1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF39/CF39(A20).pdf)การผลิตแอลกอฮอล์จากอ้อย1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF39/CF39(A21).pdf)ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมน้ำตาลทราย1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF39/CF39(A22).pdf)การศึกษาการหมักแบบต่อเนื่องสำหรับการผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาล1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF39/CF39(A23).pdf)การศึกษาการหมักเอทานอลจากกากน้ำตาลด้วย Saccharomyces cerevisiae RIT 02 และ Sacch1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF39/CF39(A24).pdf)อุปสงค์ และอุปทานของกากน้ำตาลในปี 25231 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF39/CF39(A25).pdf)กากน้ำตาลกับปัญหาการส่งออก1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF39/CF39(A26).pdf)รายงานภาวะการค้ากากน้ำตาลกำลังมีบทบาทต่ออุตสาหกรรมไทยมากขึ้น1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF39/CF39(A27).pdf)กากน้ำตาล1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF39/CF39(A28).pdf)กากน้ำตาล (ต่อ)1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF39/CF39(A29).pdf)การใช้ฟางข้าวเป็นอาหารของกระบือเมื่อเสริมด้วยยูเรียและกากน้ำตาล1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF39/CF39(A30).pdf)ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมน้ำตาลทราย1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF39/CF39(A31).pdf)อ้อย-แหล่งพลังงานแห่งใหม่1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF39/CF39(A32).pdf)แอลกอฮอล์ "พลังงานที่ใช้ไม่หมด"1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF39/CF39(A33).pdf)แอลกอฮอล์ : อุตสาหกรรมที่น่าจับตามอง1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF39/CF39(B1).pdf)การผลิตแอลกอฮอล์จากกากน้ำตาล1 kB