ฐานข้อมูลส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP

 

 

 

              แฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง เรื่อง ใยสับปะรด : ผลิตภัณฑ์และการแปรรูป (Pineapple Fibers : Products and Processing) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับใยสับปะรด : ผลิตภัณฑ์และการแปรรูป ฯลฯ ซึ่งข้อมูลในแฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่องนี้ได้รวบรวมเอกสารฉบับเต็มของบทความทั่วไปจากวารสาร เอกสารจากการวิจัย อินเตอร์เน็ต และกฤตภาค (ข่าว) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการและเผยแพร่สิ่งพิมพ์ดังกล่าวฯ ให้มีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า แฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่องฉบับนี้ได้กำหนดขอบเขตการสืบค้นภายใต้หัวเรื่อง ดังนี้ - ใยสับปะรด : ผลิตภัณฑ์และการแปรรูป

Attachments:
URLFile size
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF96/CF96(A1).pdf)กระดาษจากใยสับปะรดทำง่ายสร้างรายได้เสริม1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF96/CF96(A2).pdf)กระดาษใบสับปะรด 'ตนสยาม' สรรค์สร้างงานศิลป์ที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใคร1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF96/CF96(A3).pdf)กระดาษจากใยสับปะรดของดีกลุ่มแม่บ้านทุ่งเคล็ด ประจวบคีรีขันธ์1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF96/CF96(A4).pdf)ใบสับปะรดมีประโยชน์1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF96/CF96(A5).pdf)กระดาษจากใบสับปะรด1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF96/CF96(A6).pdf)กระดาษสับปะรด 1 ผลิตภัณฑ์ของชาวนางแล1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF96/CF96(A7).pdf)การผลิตกระดาษจากใบสับปะรด1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF96/CF96(B1).pdf)ใบสัปปะรด : แหล่งเส้นใยธรรมชาติที่ไม่ควรมองข้าม1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF96/CF96(B2).pdf)การศึกษาแนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าชุมชนจากกระดาษเส้นใยสัปปะรด1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF96/CF96(B3).pdf)การออกแบบบรรจุภัณฑ์และกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ด้วยกระดาษเส้นใยสับปะรด1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF96/CF96(B4).pdf)สมบัติของผลิตภัณฑ์ขัดผิวผสมกากใยสัปปะรด1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF96/CF96(B5).pdf)การสกัดเส้นใยอาหารจากเปลือกและแกนสัปปะรด1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF96/CF96(C1).pdf)'กากใยสับปะรด' รังสรรค์งานหัตถกรรม มทร. ธัญบุรี1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF96/CF96(C3).pdf)แปลงโฉมเพิ่มประโยชน์สร้างมูลค่า กระดาษจากใยเปลือกสับปะรด1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF96/CF96(C4).pdf)กระดาษสาใบสับปะรดที่ลำปางส่งนอก1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF96/CF96(C6).pdf)กระดาษใยสับปะรดของดีประจวบคีรีขันธ์1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF96/CF96(C7).pdf)แปรรูปใบที่ไร้ประโยชน์เป็นกระดาษสับปะรดราคาดี1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF96/CF96(D1).pdf)จ.ลำปาง ประกาศความสำเร็จคิดค้นนวัตกรรมใหม่ พัฒนาผลิตเส้นใยธรรมชาติจากใบสับปะรด1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF96/CF96(D2).pdf)นวัตกรรมเส้นใยจากสับปะรด1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF96/CF96(D3).pdf)ถักทอเส้นใยจากใบสัปปะรด1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF96/CF96(D4).pdf)การใช้ประโยชน์จากแกนและเปลือกสัปปะรด1 kB