ฐานข้อมูลส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP

Attachments:
URLFile size
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF61/CF 61 (A1).pdf)ถ่านอัดแท่ง (สูตรแป้งมัน)1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF61/CF 61 (A2).pdf)กฟผ. ประสบความสำเร็จ-เตาเผาพลังงาน ลดการตัดไม้1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF61/CF 61 (A3).pdf)"ถ่านอักแท่งจากขี้วัว" ติดไฟได้ ติดไฟดี ได้ไฟแรง1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF61/CF 61 (A4).pdf)เทคโนโลยีถ่านอัดแท่ง จาก ขี้เถ้าแกลบ1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF61/CF 61 (A5).pdf)ทำถ่านอัดแท่งจากเศษไม้เหลือใช้ในชุมชน ทำใช้ทดแทนแก๊ส ทำขายเพิ่มรายได้1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF61/CF 61 (A6).pdf)ใครว่าไม่เอาถ่าน เปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ให้เป็นเงิน1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF61/CF 61 (A7).pdf)พลังงานเขียวจากเชื้อเพลิงอัดแท่ง1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF61/CF 61 (A8).pdf)จักรยานตีป่นถ่าน ผสานพลังจักรยานอัดถ่านแท่ง กลุ่มผู้ศุงอายุอำเภอพลกรัง1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF61/CF 61 (A10).pdf)ถ่านกะลามะพร้าวอัดแท่ง เปลี่ยนจากวัสดุเหลือทิ้งให้มีค่า ของวิทูรย์ บุญยะเกตุ1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF61/CF 61 (A11).pdf)ถ่านไฮเทคขายดีประสิทธิภาพสูง1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF61/CF 61 (A12).pdf)ถ่านกะลทมะพร้าวอัดแท่ง1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF61/CF 61 (A13).pdf)เปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ให้กลายเป็นถ่านอัดแท่ง1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF61/CF 61 (A14).pdf)ถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพด ภูมิปัญญาสร้างสรรค์ เพิ่มพลังงาน1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF61/CF 61 (A15).pdf)ผลิตภัณฑ์คนไทยไม่ทำลายป่าไม้ ไม่ก่อเกิดมลภาวะ ถ่านกะลามะพร้าวอัดแท่ง1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF61/CF 61 (A16).pdf)เศษถ่านสร้างรายได้1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF61/CF 61 (A17).pdf)เครื่องผลิตถ่านอัดแท่งคุณภาพสูง ลดการทำงานป่าจากผลงานชนะเลิศของนกศึกษา ม.ขอนแก่น1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF61/CF 61 (A18).pdf)การผลิตถ่านอัดแท่งจากแกลบและฟาง1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF61/CF 61 (A19).pdf)เครื่องอัดแท่งถ่าน สำหรับชุมชน1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF61/CF 61 (A20).pdf)ถ่านอัดแท่งพลังงานทางเลือกในยุคน้ำมันแพง1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF61/CF 61 (B1).pdf)การผลิตถ่านอัดแท่งจากต้นถั่งเหลือง1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF61/CF 61 (B2).pdf)การศึกษาการใช้ประโยชน์เถ้า จากถ่านอัดแท่งลิกไนต์ในงานเกษตร1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF61/CF 61 (C1).pdf)"กรมทรัพยากรทางทะเล-ยี่สาร" ผลิตถ่านอัดแท่งโกงกางยักษ์1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF61/CF 61 (C2).pdf)เครื่องผลิตถ่านลดโลกร้อน1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF61/CF 61 (C3).pdf)ถ่านอัดแท่งกะลามะพร้าว จากของเหลือสู่ พลังงาน1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF61/CF 61 (C4).pdf)'ถ่านอัดแท่งไมยราษยักษ์' จากวัชพืชสู่พลังงานทดแทน1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF61/CF 61 (C5).pdf)ไปดูต้นแบบถ่านใบไม้อัดแห้ง ประโยชน์ 2 ต่อที่เเมืองสามหมอก1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF61/CF 61 (C6).pdf)ถ่านอัดแท่งชุมชนบางพลีน้อย ไฟแรงลดมลพิษ...คุณภาพเยี่ยม1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF61/CF 61 (D5).pdf)มาตรฐานผลิตภัณ์ชุมชน ถ่านอัดแท่ง1 kB