ฐานข้อมูลส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP

     

 

     

 

             วันที่ 18-19 สิงหาคม 2563 กลุ่มรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์ ได้ลงพื้นที่พบผู้ประกอบการผู้ผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้า ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนบ้านงานฝีมือ อ.บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา และบริษัท ที.สัน.เทรดมาร์ค จำกัด แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ เพื่อตรวจประเมินการควบคุมคุณภาพการผลิตและเก็บตัวอย่าง เพื่อประกอบการรับรองผลิตภัณฑ์หน้ากากอนามัยแบบผ้า

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม