ฐานข้อมูลส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP

 

 

 

              แฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง เรื่อง ยางธรรมชาติ (Natural rubber) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับยางธรรมชาติ ฯลฯ ซึ่งข้อมูลในแฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่องนี้ได้รวบรวมเอกสารฉบับเต็มของบทความทั่วไปจากวารสาร เอกสารจากการวิจัย อินเตอร์เน็ต และกฤตภาค (ข่าว) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการและเผยแพร่สิ่งพิมพ์ดังกล่าวฯ ให้มีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า แฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่องฉบับนี้ได้กำหนดขอบเขตการสืบค้นภายใต้หัวเรื่อง ดังนี้ - ยางธรรมชาติ

Attachments:
FileFile size
Download this file (CF76(A1).pdf)พัฒนากาวจากน้ำยางธรรมชาติ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม8181 kB
Download this file (CF76(A10).pdf)สมบัติเชิงกลและพลวัตของยางธรรมชาติที่ใช้ซิลิการ่วมกับเขม่าดำ57106 kB
Download this file (CF76(A11).pdf)ยางธรรมชาติ (Natural Rubber)19440 kB
Download this file (CF76(A12).pdf)โอริงจัดฟันที่ผลิตจากยางธรรมชาติอิพอกไซด์48280 kB
Download this file (CF76(A15).pdf)ยางธรรมชาติดัดแปร69123 kB
Download this file (CF76(A16).pdf)พื้นลู่-ลานกรีฑาจากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ44686 kB
Download this file (CF76(A18).pdf)ยางสังเคราะห์ & ยางธรรมชาติ อย่างไหนสำคัญกว่า21893 kB
Download this file (CF76(A19).pdf)การศึกษาการใช้สารซิลิกาแทนคาร์บอนเป็นตัวเสริมความแข็งแรงในยางธรรมชาติ7413 kB
Download this file (CF76(A2).pdf)ยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกแห่งอนาคต8560 kB
Download this file (CF76(A20).pdf)คาร์บอนฟุตพริ้นท์เพื่อการก้าวสู่ผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติอย่างยั่งยืน41842 kB
Download this file (CF76(A21).pdf)การพัฒนากาวไวต่อแรงกด (Pressure-sensitive adhesive) จากน้ำยางธรรมชาติ59244 kB
Download this file (CF76(A22).pdf)การพัฒนาดัดแปรผิวยางธรรมชาติในรูปแผ่น46600 kB
Download this file (CF76(A23).pdf)กาวหรือสารยึดติดจากยางธรรมชาติ53264 kB
Download this file (CF76(A25).pdf)การพัฒนาวัสดุยางธรรมชาติเพื่อจัดสร้างลู่-ลานกรีฑา5730 kB
Download this file (CF76(A27).pdf)วายยูเล่ : พืชผลิตยางธรรมชาติรายใหม่28118 kB
Download this file (CF76(A4).pdf)สารที่ก่อให้เกิดกลิ่นในยางธรรมชาติ52075 kB
Download this file (CF76(A6).pdf)สมบัติของโพลิเมอร์ผสมระหว่างยางคลอริเนตโพลิเอทิลลีนและยางธรรมชาติ41429 kB
Download this file (CF76(A7).pdf)การเตรียมไอออนิกอีลาสโตเมอร์จากยางธรรมชาติ22704 kB
Download this file (CF76(A8).pdf)ตุ๊กตาจากยางธรรมชาติ38127 kB
Download this file (CF76(B1).pdf)อิทธิพลของสารช่วยประสานต่อสมบัติการไหลความหนาแน่น ของพันธะข้ามและสมบัติเชิงกลของ34952 kB
Download this file (CF76(B2).pdf)การอุ่นยางธรรมชาติด้วยคลื่นไมโครเวฟโดยใช้ระบบไมโครเวฟชนิดท่อนำคลื่นรูปทรงสี่เหลี49298 kB
Download this file (CF76(B3).pdf)สมบัติเชิงกลและสัณฐานวิทยาของวัสดุยางผสมยางธรรมชาติและยางคลอโรพรีนที่มีเถ้าลอย58693 kB
Download this file (CF76(B4).pdf)ผลของปริมาณแอทธิลีนในยางเอทธิลีนโพรพิลีนไดอีน (EPDM) และสัดส่วนการผสมต่อสมบัติขอ62733 kB
Download this file (CF76(B5).pdf)พอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำและไนลอน6 โดยมีเทอร์โมพลาสติก อิ47622 kB
Download this file (CF76(B6).pdf)การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการเสริมแรงระหว่างนาโนแคลเซียมคาร์บอเนตและซิลิกาในยางธร73644 kB
Download this file (CF76(B7).pdf)พารามิเตอร์ที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์การอบแห้งยางธรรมชาติ57254 kB
Download this file (CF76(C1).pdf)BLOX รองเท้าวัวจากยางธรรมชาติ ฝีมือเด็กไทยหนึ่งเดียวในโลก7136 kB
Download this file (CF76(C2).pdf)Body Paint สวยด้วยน้ำยางธรรมชาติ ไร้แอมโมเนียไม่ระคายผิว ดีต่อสิ่งแวดล้อม9554 kB
Download this file (CF76(C3).pdf)นวัตกรรมขับเคลื่อนยาง10713 kB
Download this file (CF76(C4).pdf)แผ่นยางปูพื้นจากยางธรรมชาติเพื่องานปศุสัตว์13289 kB
Download this file (CF76(C5).pdf)วัสดุกันกระแทก 'อีโค่เฟรนด์ลี่' ผลิตภัณฑ์จากผงไม้+ยางธรรมชาติ16650 kB
Download this file (CF76(C6).pdf)หมึกพิมพ์จากน้ำยางธรรมชาติ2196 kB