ฐานข้อมูลส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP

 

 

 

              แฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง เรื่อง ยางสังเคราะห์ (Synthetic rubber) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับยางสังเคราะห์ ฯลฯ ซึ่งข้อมูลในแฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่องนี้ได้รวบรวมเอกสารฉบับเต็มของบทความทั่วไปจากวารสาร เอกสารจากการวิจัย อินเตอร์เน็ต และกฤตภาค (ข่าว) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการและเผยแพร่สิ่งพิมพ์ดังกล่าวฯ ให้มีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า แฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่องฉบับนี้ได้กำหนดขอบเขตการสืบค้นภายใต้หัวเรื่อง ดังนี้ - ยางสังเคราะห์

 

Attachments:
FileFile size
Download this file (CF77(A1).pdf)การใช้ประโยชน์จากยางสังเคราะห์ในภาคการผลิตล้อยางและไม่ใช่ล้อยาง12472 kB
Download this file (CF77(A10).pdf)ถุงมือยางสังเคราะห์ชนิดไนโตรส์คู่แข่งสำคัญของถุงมือยางธรรมชาติ20505 kB
Download this file (CF77(A11).pdf)EPDM Rubber Chemical NBR เคมีมหัศจรรย์เพื่อการผลิตยางสังเคราะห์15210 kB
Download this file (CF77(A2).pdf)บทวิเคราะห์สถานการณ์ยางสังเคราะห์ครึ่งปีหลัง 2547 ของประเทศไทย18227 kB
Download this file (CF77(A3).pdf)พื้นลู่-ลานกรีฑาจากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ53759 kB
Download this file (CF77(A4).pdf)จากยางธรรมชาติถึงยางสังเคราะห์28693 kB
Download this file (CF77(A5).pdf)ยางสังเคราะห์ & ยางธรรมชาติ อย่างไหนสำคัญกว่า25637 kB
Download this file (CF77(A7).pdf)การแข่งขันระหว่างยางธรรมชาติกับยางสังเคราะห์20436 kB
Download this file (CF77(A8).pdf)นวัตกรรมยางสังเคราะห์46404 kB
Download this file (CF77(A9).pdf)รู้เขารู้เราเรื่องยางสังเคราะห์27856 kB
Download this file (CF77(B1).pdf)การพัฒนาวัสดุกำบังรังสีแกมมาระดับพลังงานต่ำที่มีความยืดหยุ่นที่ประกอบด้วยยางพารา21684 kB
Download this file (CF77(C1).pdf)ยางธรรมชาติหรือจะสู้ยางสังเคราะห์26977 kB
Download this file (CF77(C2).pdf)ลู่ยางสังเคราะห์ นวัตกรรมที่คนไทยก็ทำได้23459 kB
Download this file (CF77(C3).pdf)ลู่ยางสังเคราะห์อีกหนึ่งความสำเร็จการกีฬาไทย26599 kB
Download this file (CF77(C4).pdf)วิจัยพลาสติกผสมน้ำยางพาราทดแทนยางสังเคราะห์นำเข้า5641 kB
Download this file (CF77(C5).pdf)วิจัยเสริมประสิทธิภาพยางพารา วัตถุดิบทดแทนยางlสังเคราะห์4349 kB
Download this file (CF77(D1).pdf)ความหมายของยางเทียม4107 kB
Download this file (CF77(D2).pdf)ยาง14390 kB
Download this file (CF77(D3).pdf)การทดสอบ “ยางสังเคราะห์” สำหรับการประเมินอากร32401 kB
Download this file (CF77(D4).pdf)ยางสังเคราะห์9140 kB
Download this file (CF77(D5).pdf)Synthetic Rubber ยางสังเคราะห์24760 kB